ISLAMSKO OBRAZOVANJE U SVJETOVNOM ŠKOLSKOM SISTEMU S POSEBNIM OSVRTOM NA DOPRINOSE NAUCI AKAIDA (1900-1950)

Autor(i)

  • Vahid Fazlović Muftijstvo tuzlansko

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i91.1949

Ključne riječi:

islamska vjeronauka, udžbenici, akaid, kelam, , profesori islamske vjeronauke

Sažetak

UDK: 37.014:28

Vjersko obrazovanje Bošnjaka se kontinuirano odvijalo i u svjetovnim školama kao i u islamskim odgojno-obrazovnim ustanovama tokom cijele polovine dvadesetog stoljeća. U ovom radu smo najprije ukazali na višestruke izazove s kojima su se muslimani u Bosni i Hercegovini suočavali na putu uspostavljanja savremenijeg islamskog educiranja u svjetovnom školskom sistemu onog vremena. Među pitanjima od najvišeg značaja za unapređenje izučavanja islamske vjeronauke kojima se Islamska zajednica u tom periodu bavila, dominirala su sljedeća: reorganizacija islamskog školstva, reforma nastavnih planova i programa, udžbenička literatura na bosanskom jeziku i kadrovi. S obzirom na to da je sistem obrazovanja iza kojeg je stajala država bio sigurniji i uređeniji od obrazovanja u vjerskim zavodima, najprogresivnije se razvijala ona vjerska udžbenička literatura koja je bila namijenjena za islamsku vjeronauku. Posebnu pažnju poklonili smo vjeronaučnim udžbenicima s preovlađujućim akaidskim sadržajima jer su neki od njih ponijeli epitet cjelovitih i, sve do danas, cijenjenih akaidskih djela. Uz to smo istakli veći broj uglednih predavača islamske vjeronauke, imajući na umu da su svi oni dali veoma zapažene priloge razvoju akaidske misli u prvoj polovini dvadesetog stoljeća.

Downloads

Objavljeno

16-11-2022

How to Cite

Fazlović, V. (2022). ISLAMSKO OBRAZOVANJE U SVJETOVNOM ŠKOLSKOM SISTEMU S POSEBNIM OSVRTOM NA DOPRINOSE NAUCI AKAIDA (1900-1950). Novi Muallim, 23(91), 3–9. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i91.1949

Broj časopisa

Rubrika

PUTOKAZI