Akaidska učenja u opusu Muhameda Seida Serdarevića

Autor(i)

  • Vahid Fazlović Muftijstvo tuzlansko

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v24i95.2040

Ključne riječi:

Muhamed Seid Serdarević, akaid, akaidska terminologija, vjersko-teološke studije, hanefijsko-maturidijski postulati

Sažetak

UDK: 28-184
           929 Serdarević 

Među prvim bošnjačkim alimima koji su se istakli na planu izučavanja i prezentiranja islamskih nauka na našem jeziku zapaženo mjesto pripada Muhamedu Seidu Serdareviću. Njegova djela i tekstovi iz fikha, akaida, ahlaka i povijesti islama predstavljala su dragocjen doprinos reformama ondašnjeg obrazovanja u medresama i mektebima, a neki udžbenici ovog autora ni decenijama kasnije nisu gubili na aktuelnosti. Muhamed-ef. Serdarević je itekako držao do reformatorskog i obnoviteljskog naslijeđa zasnovanog na tokovima mišljenja najistaknutijih učenjaka moderne muslimanske epohe. Istovremeno, pronicljivost i istančan osjećaj za potrebe u tadašnjoj domaćoj vjerskoj teoriji i praksi utjecali su na njegova djela u oblastima islamskih nauka čiji su sadržaji čvrsto oslonjeni i na izvore klasičnog muslimanskog naukovanja. I svoje akaidske radove ovaj učenjak je pisao bazirajući ih na jasnim hanefijsko-maturidijskim postulatima, uz primjenu savremenog pedagoško-metodološkog i apologetskog stila u njihovom prezentiranju. Ukazat ćemo na nekoliko njegovih zapaženih studija koje su doprinijele da nauka kelama na samom početku prošlog stoljeća dobije svoje prve obrise na bosanskom jeziku.

Downloads

Objavljeno

05-12-2023

How to Cite

Fazlović, V. (2023). Akaidska učenja u opusu Muhameda Seida Serdarevića. Novi Muallim, 24(95), 20–23. https://doi.org/10.26340/muallim.v24i95.2040

Broj časopisa

Rubrika

TEMA BROJA