HUMANIZACIJA ODNOSA MEĐU SPOLOVIMA U ISLAMSKOJ PERSPEKTIVI: DOSTOJANSTVO ŽENA I NJIHOVA PRAVA

Autor(i)

  • Dina Sijamhodžić-Nadarević Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i91.1956

Ključne riječi:

žena, dostojanstvo, prava, humanizacija, islamska perspektiva

Sažetak

UDK: 613.2-053.5/.6

Nakana je ovoga rada raspraviti pitanja humanizacije odnosa među spolovima u islamskoj perspektivi, uz uži fokus na dostojanstvo žene te odnos prema slobodi i pravima žena. U radu se nastoji pokazati do koje mjere islamska perspektiva poštuje svaki aspekt dostojanstva žene, od poštovanja žene u okviru privatnog i javnog do rodbinskog, bračnog, društvenog, političkog, radnog i odgojno-obrazovnog aspekta života.

Islam insistira na humanizaciji odnosa među spolovima, potvrđuje pravo na život bez diskriminacije među spolovima, zahtijeva apsolutnu jednakost u poštovanju dostojanstva i traži potpunu pravdu.

Downloads

Objavljeno

16-11-2022

How to Cite

Sijamhodžić-Nadarević, D. (2022). HUMANIZACIJA ODNOSA MEĐU SPOLOVIMA U ISLAMSKOJ PERSPEKTIVI: DOSTOJANSTVO ŽENA I NJIHOVA PRAVA. Novi Muallim, 23(91), 46–52. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i91.1956

Broj časopisa

Rubrika

ISLAMSKE TEME