SWOT ANALIZA PRIORITETNIH PODRUČJA POBOLJŠANJA KVALITETA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U MEDRESAMA

Autor(i)

  • Dina Sijamhodžić-Nadarević
  • Mujo Slatina
  • Amina Isanović-Hadžiomerović
  • Elma Avdić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v19i73.1634

Ključne riječi:

SWOT analiza, strateški menadžment, bosanskohercegovačke medrese, poboljšanje kvaliteta, odgojno-obrazovni rad

Sažetak

UDK 005:37.014.5:28(497.6)

U radu se prezentira manji dio rezultata prikupljenih SWOT analizom za prioritetna područja poboljšanja kvaliteta odgojno-obrazovnog rada u medresama. Istraživanje je provedeno u svim u bosanskohercegovačkim medresama. Primijetili smo priličan raspon različitih razvojnih potreba medresa koji u komunikativnoj međusobnoj razmjeni može biti od koristi svakoj medresi. Različiti uvjeti u kojima medrese rade svjedoče ove razlike. Primijećeno je da postoje prioriteti koje medrese svojom unutarnjom organizacijom mogu riješiti, ali i oni koje medrese ne mogu same riješiti bez snažnije podrške države, osnivača, lokalne zajednice i dobronamjernih sponzora. Ovo istraživanje dalo je dobar broj informacija i istraživačkih rezultata koje ovdje u manjem obimu prezentiramo i predočavamo javnosti. Zbog opće problematizacije i tematizacije problema, a što naglašavamo ovim radom, izostavili smo statističke pokazatelje razlika među medresama koje smo dobili obradom podataka. Zato smo iznijeli samo generalni prikaz deskriptivnih statističkih parametara kojima su označene prednosti i slabosti, prilike i prepreke dobivenih istraživanjem.

Downloads

Objavljeno

29-03-2018

How to Cite

Sijamhodžić-Nadarević, D., Slatina, M., Isanović-Hadžiomerović, A., & Avdić, E. (2018). SWOT ANALIZA PRIORITETNIH PODRUČJA POBOLJŠANJA KVALITETA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U MEDRESAMA. Novi Muallim, 19(73), 27–37. https://doi.org/10.26340/muallim.v19i73.1634

Broj časopisa

Rubrika

MUALLIM