MOGUĆNOSTI PRIMJENE IGARA KAO DIDAKTIČKOMETODIČKIH STRATEGIJA U PREDŠKOLSKOM RELIGIJSKOM ODGOJU DJECE

Autor(i)

  • Dina Sijamhodžić-Nadarević
  • Mahira Šeko

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v20i77.1703

Ključne riječi:

igre, didaktičko-metodičke strategije, predškolski odgoj, religijski odgoj, djeca

Sažetak

UDK 159.922.7:371.382
          28:37.034

U radu se tematizira mogućnost primjene igara kao didaktičko-metodičkih strategija adekvatnih i u religijskom odgoju na predškolskom uzrastu djece. Fokus je stavljen na analizi mogućnosti primjene stvaralačkih igara poput igre uloga i dramskih igara, igre riječima, konstruktivnih igara te igara s pravilima – pokretne igre, didaktičke i društvene igre. Kroz teorijsku obradu sadržaja i primjere pokazuje se kako igre mogu imati svoju primjenu i u islamskom odgoju djece predškolskog uzrasta upravo kroz formiranje moralnih osobina i karaktera kod djece, a korištenje odgovarajućeg edukativnog materijala će potaknuti djecu na razmišljanje o vjeri i pomoći im da steknu nova znanja. Svaka od ponuđenih igara može poslužiti kao podloga za poučavanje djece univerzalnim i usko religijskim vrijednostima.

Downloads

Objavljeno

29-03-2019

How to Cite

Sijamhodžić-Nadarević, D., & Šeko, M. (2019). MOGUĆNOSTI PRIMJENE IGARA KAO DIDAKTIČKOMETODIČKIH STRATEGIJA U PREDŠKOLSKOM RELIGIJSKOM ODGOJU DJECE. Novi Muallim, 20(77), 30–39. https://doi.org/10.26340/muallim.v20i77.1703

Broj časopisa

Rubrika

MUALLIM