TEOLOGIJA RELIGIJA U INTERPRETATIVNOJ TRADICIJI MUSLIMANA

Autor(i)

  • Saudin Gobeljić MIZ Tuzla

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i91.1957

Ključne riječi:

tevhid, teologija religija, muslimanska teologija religija, međureligijski i intertekstualni dijalog, religijski pluralizam

Sažetak

UDK: 28-23-254

Muslimani su, od prvoga dana, kao istraživači, geografi, povjesničari, teolozi ostvarivali različite vrste korespondencije s pripadnicima drugih religija te se upoznali sa svakolikim i veoma zanimljivim filozofskim idejama, političkim sistemima i, u konačnici, teološkim učenjima. Takvo što će posebno biti vidno u klasičnome periodu razvoja muslimanske civilizacije. U radu koji je pred nama, afirmirat ćemo i etablirati, kroz poseban pojmovni instrumentarij, ono što ovdje nazivamo teologijom religija, a s posebnim akcentom na muslimansku teologiju religija. Zapravo, bavit ćemo se jednom od najzahtjevnijih teoloških disciplina koja ima intenciju da se odredi prema drugom i drugačijem u pogledu teološko-filozofskih ideja i doktrinarnih učenja. Teologija religija kod muslimana jeste svojevrstan fenomen u historiji religije uopće kada govorimo o njenoj akademskoj prisutnosti i terminološkoj određenosti. Teologija religija u najopćijem smislu te riječi je, kao što dokazuje i pokazuje sadržaj našega rada, plodonosni doprinos muslimanskog mislećeg uma koji se na svojstven način susreo s različitim religijskim i kulturnim tradicijama, te na specifičan i izuzetno objektivan način ušao u dijalog s njima. Značajnije objektivne, znanstveno utemeljene studije, u periodu od VIII do XIII stoljeća, a koje tretiraju fenomen drugoga i drugačijega, plod su klasičnoga muslimanskoga pregnuća. Takvi grandiozni radovi, teološke disputacije i studije apologetske prirode predstavljaju avangardu svemu onome što će se poslije, kroz samu literaturu, domišljati i elaborirati i na Istoku i na Zapadu. Svakako, ne smatramo niti držimo kako su muslimani prvi, u povijesnom smislu, imali znatiželju prema drugome i drugačijem već da su pioniri koji su sistematično i kroz naučnu metodologiju, a koju ne spore ni savremeni zapadni autori, ušli u interakciju ili bolje kazano intertekstualni dijalog i time predstavili jedan posve novi pristup, odnosno inovativnu paradigmu odnošenja koja će poslije biti prepoznata kao teologija religija na Zapadu. U konačnici, ovaj rad je svojevrsni uvod u klasičnu muslimansku teologiju religija koju ovdje u sadržajnom i paradigmatskom smislu imamo za cilj, prvi puta na našem prostoru, predstaviti i znanstveno valorizirati.

Downloads

Objavljeno

16-11-2022

How to Cite

Gobeljić, S. (2022). TEOLOGIJA RELIGIJA U INTERPRETATIVNOJ TRADICIJI MUSLIMANA. Novi Muallim, 23(91), 53–63. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i91.1957

Broj časopisa

Rubrika

ISLAMSKE TEME