FENOMENI BOLI I PATNJE U IZVORIMA ISLAMA

Autor(i)

  • Damir Babajić Džemat „Hidaje“ Minhen

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i91.1961

Ključne riječi:

bol, patnja, islam, bolest, zdravlje, izvori islama

Sažetak

UDK: 159.9:616.8-009.7
           159.9:28.184.3

Fenomeni boli i patnje prate čovjeka od rođenja do smrti jer se čovjek u boli rađa i umire. Zato je bol, kao i patnja, u nekom smislu višeznačan fenomen, neizbježan pratilac svake ljudske biografije, izazovna tema, zapravo tajna. Autor u prvom dijelu rada donosi sociološke, antropološke, filozofske i teološke definicije boli i patnje. Nakon toga ukazuje na odnos izvora islama prema boli i patnji, pri čemu prvo pojašnjava fenomene zdravlja i bolesti u njihovoj ukupnosti, a potom bol i patnju kojima su ljudska stvorenja kontinuirano izložena.

Downloads

Objavljeno

16-11-2022

How to Cite

Babajić, D. (2022). FENOMENI BOLI I PATNJE U IZVORIMA ISLAMA. Novi Muallim, 23(91), 87–92. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i91.1961