PRENATALNA FAZA ČOVJEKOVOG ŽIVOTA U SUNNETU

Autor(i)

  • Fadilj Maljoki Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i92.1983

Ključne riječi:

sunnet, hadis, prenatalna faza, embrij, fetus

Sažetak

UDK: 28-42-28

Ovaj rad govori o prenatalnoj fazi čovjekog života u svjetlu poslaničke zaostavštine. Sastoji se od dva dijela. Prvi dio govori o poslaničkim smjernicama vezanim za ovu fazu. Te smjernice klasificirane su na opće i specifične. Drugi dio analizira razmatranu temu s naučnog aspekta. Naime, nekoliko je hadisa koji opisuju fiziološke procese koji se dešavaju u prenatalnoj fazi. Ti hadisi se danas tumače i u svjetlu naučnih činjenica, a njima se argumentira i tvrdnja o nadnaravnosti sunneta.

Downloads

Objavljeno

24-02-2023

How to Cite

Maljoki, F. (2023). PRENATALNA FAZA ČOVJEKOVOG ŽIVOTA U SUNNETU. Novi Muallim, 23(92), 66–72. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i92.1983

Broj časopisa

Rubrika

ISLAMSKE TEME