RELIGIJA JE DOČEKALA VRIJEME VLASTITE SLOBODE, ALI NE I VLASTITU INTERPRETATIVNU RENESANSU

Autor(i)

  • Elvedin Subašić Islamske informativne novine Preporod
  • Rešid Hafizović

Ključne riječi:

Rešid Hafizović, vještačka inteligencija, Evropa, zapadnoevropska kultura, Srpska pravoslavna crkva, politička filozofija, selefizam

Sažetak

U suočavanju sa (savremenim) izazovima muslimani bi trebali posegnuti za institucijama unutar vlastite vjerske tradicije koje promiču intelektualni potencijal čovjeka. S tim u vezi, akademik prof. dr. Rešid Hafizović smatra da i pored bogatog sadržinskog organona primarnih vrela vjere i sjajnih razdoblja jednog intelektualnog islama koji je prethodne generacije muslimana pozicionirao u vrh znanstvenih, kulturnih i civilizacijskih dostignuća čovječanstva, muslimani danas žive jedan rigidni, okamenjeni, juridički islam u kojemu su odavna zgasnule vatre nekoć raskošnog i kreativnog interpretativnog aggiornamenta (ijtihad). S akademikom Hafizovićem razgovarali smo i o drugim izazovima u današnjici, međuljudskim odnosima koje njeguju ali i ugrožavaju savremeni oblici komuniciranja, međureligijskom i međukulturalnom dijalogu u Bosni i Hercegovini, islamskoj tradiciji Bošnjaka, religijskim vrijednostima i njihovoj promociji kao i potencijalnoj trivijalizaciji u bosanskohercegovačkom društvu, eurocentrizmu te utjecaju politike na religijska učenja i vrijednosni sistem u religijskim institucijama. Ovo je prvi intervju s akademikom Hafizovićem kao profesorom emeritusom, koji je od 2023. godine i novi član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Akademik Hafizović, koji je bio dugogodišnji profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i od 2006. godine član Iranske akademije nauka, trenutno je posvećen novim projektima. Na kraju intervjua je predstavio ukratko svoj Leksikon teoloških, filozofskih i sufijskih pojmova čiji sadržinski opseg prelazi 1200 stranica teksta.

Downloads

Objavljeno

23-02-2024

How to Cite

Subašić, E., & Hafizović, R. (2024). RELIGIJA JE DOČEKALA VRIJEME VLASTITE SLOBODE, ALI NE I VLASTITU INTERPRETATIVNU RENESANSU. Novi Muallim, 24(96), 15–21. Retrieved from https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/2068

Broj časopisa

Rubrika

INTERVJU

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>