VRIJEME KOJE KAO MUALLIMI PROVODIMO U MEKTEBU JE OGROMAN EMANET

Autor(i)

  • Elvedin Subašić MEDIA Centar IZ

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i87.1874

Ključne riječi:

Ahmed-ef. Šehić, mekteb, muallim, mektepska nastava, ilmihali, mektepska takmičenja, nagrada „Kasim Mašić“, Mosor, Travnik, Ahmed-efendi Šehić, maktab, maktab class, ilmihal, maktab- organised competitions, award “Kasim Mašić”

Sažetak

UDK 28-472-053.2(047.53)

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pridaje posebnu pažnju mektebu u svom misijskom djelovanju i prepoznaje ga kao važan stub vjerskog odgoja i obrazovanja djece te učvršćivanja identiteta kod mladih ljudi. Promjenama faktičkih životnih realnosti i mektepska nastava se kontinuirano nalazi pred različitim izazovima, što je važan predmet stručnih analiza. Za mektepsku nastavu je bitan dobar nastavni plan i program, udžbenici - ilmihali, tehnička opremljenost mektepskih učionica itd., ali je uloga muallima presudna. Iskustva muallima u procesu podizanja nivoa znanja kod učenika su različita, stoga je važno ova iskustva adekvatno artikulirati. U ovom broju Novog muallima razgovarali smo upravo o izazovima i iskustvima u mektepskoj nastavi, s posebnim osvrtom na mektepska takmičenja, s Ahmed-ef. Šehićem, imamom i muallimom u travničkom džematu Mosor. Riječ je o predstavniku mlađe generacije imama i muallima koji je četiri puta proglašen za najuspješnijeg muallima shodno kriterijima ili ocjenama za vrednovanje najuspješnijeg muallima na području Medžlisa Travnik. Mektepske 2018/2019. godine dobio je priznanje i plaketu „Kasim-ef. Mašić“ za najuspješnijeg muallima na području ovog muftijstva. Nagrada i priznanje „Kasim-ef. Mašić“ dodjeljuje se na osnovu pravilnika i kriterija o bodovanju 34 aktivnosti u muallimskom radu.

Summary

The Islamic Community in Bosnia and Herzegovina pays particular intention to maktab within the missionary field of its activities and recognises it as a very significant pillar of religious upbringing and education of children and as important component in construction of identity in youth. Constant changes in the reality of everyday life place a challenge before the maktab class which is an important subject of many research analysis. Good teaching plan and program, textbooks-‘ilmihal, technical equipment available in the classroom for maktab studies class are all very important but the role of a muallim is crucial. The experiences of muallims in the process of raising the level of knowledge of the students are different, thus it is very important to adequately articulate these experiences. For this issue of Novi muallim we spoke to Ahmed effendi Šehić, imam and muallim in Mosor, one of Travnik jamaats. A representative of a younger generation of imams and muallims who was four times elected as the most successful muallim in the region of Travnik Majlis, in accordance to the criteria and evaluation standards. In academic 2017/18 he stood third in the list of selected muallims competing for the title of the most successful muallim in Travnik Muftijstvo and in academic 2018/19 he received the acknowledgement and a plaque “Kasim Mašić” for the most successful muallim in this Muftijstvo. The reward and acknowledgement “Kasim Mašić” is awarded on the bases of regulations and criteria in which 34 items are evaluated regarding the activities of a muallim.

Downloads

Objavljeno

20.10.2021.

How to Cite

Subašić, E. (2021). VRIJEME KOJE KAO MUALLIMI PROVODIMO U MEKTEBU JE OGROMAN EMANET. Novi Muallim, 22(87), 22–25. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i87.1874