POSTOJE PORODICE U KOJIMA SE PRAKTIKUJE VJERA I ISTOVREMENO DEŠAVA OZBILJNO NASILJE / THERE ARE SOME FAMILIES IN WHICH FAITH IS PRACTICED BUT ARE NONETHELESS EXPERIENCING A SERIOUS VIOLENCE

Autor(i)

  • Elvedin Subašić Media centar IZ u BiH

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1856

Ključne riječi:

nasilje, porodica, zlostavljanje, nasilje u porodici, nasilje nad ženama, rodna diskriminacija, Mubera Hodžić-Lemeš, violence, family, domestic violence, women victims of domestic violence, gender discrimination, Sigurna kuća (Safe House) in Sarajevo

Sažetak

Sažetak

UDK 305-055.2:343.6(047.53)

Analize i statistike pokazuju da je nasilje u porodici sve aktuelniji problem u BiH. Nasilje u porodici je definirano kao krivično djelo. Međutim, postavlja se pitanje implementacije zakona i prepoznavanja ovog problema u samim porodicama i okruženju, te jesu li žrtve i svjedoci ovog nasilja spremni prijaviti nasilje. Kada se uzme u obzir nedostatak ekonomsko-socijalne neovisnosti, žrtve mogu godinama trpjeti nasilje u porodici. Nasilje u porodici ne znači samo fizičko nasilje, a upravo njemu vodi toleriranje drugih vidova nasilja, od psihološkog preko verbalnog do ekonomskog nasilja. Praksa rada u Sigurnoj kući u Sarajevu pokazala je da vjera nije garancija da se nasilje neće dešavati. Među muslimanima pojedinci tumače vjeru u skladu sa svojim ličnim shvatanjima i nerijetko manipulišu vjerom kako bi opravdali svoje nasilničko ponašanje. U tom kontekstu važno je razmotriti i mogućnosti vjerskih zajednica u cilju podizanja svijesti o ovom problemu. O ovim temama razgovarali smo s Muberom Hodžić-Lemeš koja se problemom nasilja u porodici znanstveno bavi duži niz godina, a kao menadžerica Sigurne kuće u Sarajevu direktno je involvirana u rad sa žrtvama ovog nasilja.

Summary

Analysis and statistics show that domestic violence is a rising problem in Bosnia and Herzegovina. Domestic violence is defined as a crime. However, the actual implementation of this law, detecting the cases within the family as well as the readiness of family members to report the crime, are rising issues. Domestic violence is not restricted to physical violence alone. Tolerating other forms of violence, like psychological, verbal or economic violence, commonly lead to it. Furthermore, the practice of Safe House in Sarajevo shows that faith is not necessarily a factor in preventing domestic violence. Individuals interpret faith in accordance to their own understanding and often manipulate with faith in order to justify violent behaviour in family. In this context it is essential to consider the prospects religious communities in rising the awareness regarding this issue. These are the topic we discussed with Mubera Hodžić-Lemeš who made the problem of domestic violence a subject of her scientific endeavour for many years and is involved in the work with victims as a manager of the Safe House in Sarajevo.

Downloads

Objavljeno

21.08.2021.

How to Cite

Subašić, E. (2021). POSTOJE PORODICE U KOJIMA SE PRAKTIKUJE VJERA I ISTOVREMENO DEŠAVA OZBILJNO NASILJE / THERE ARE SOME FAMILIES IN WHICH FAITH IS PRACTICED BUT ARE NONETHELESS EXPERIENCING A SERIOUS VIOLENCE . Novi Muallim, 22(86), 12–17. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1856