ZAŠTO MAJOR JACK NIJE MOGAO DORUČKOVATI?

Autor(i)

  • Hikmet Karčić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v17i68.1367

Ključne riječi:

Višegrad, Bošnjaci, Drugi svjetski rat, genocid, Albert Seitz

Sažetak

UDK 341.485(497.6=163.4*3)”1941/1945”
         94(497.6 Višegrad)”1941/1945”

U oktobru 1943. godine, Višegrad je zauzet od strane Jugoslovenske vojske u otadžbini (JVuO) poznatije kao “četnici”. Nakon pada grada, veći dio bošnjačkog civilnog stanovništva kreće u zbjeg prema Sarajevu. Ostatak civila ubijen je u masovnom pogubljenu od strane četnika. Cilj ovog rada je da predstavi do sada nepoznate činjenice o ulozi savezničkih oficira u ovoj operaciji te da se rasvijetle događaji iz oktobra 1943. Okupacija Višegrada kao i zločini počinjeni biće sagledani kroz četiri gledišta: Krvava ćuprija na Drini autora Mustafe Sućeske; Izvještaj “Misija Mihailoviću” Alberta Stieza, odlomak Četnički pohod na istočnu Bosnu (“Treći Račićev ustanak”) autora Save Pređe te Srbi protiv Vermahta autora Miloslav Samardžić. Na ovaj način nastojali smo sagledati bošnjačku, savezničku, jugoslovensku i srpsku verziju pada Višegrada i zločini koji se potom počinjeni.

Downloads

Objavljeno

01-08-2022

How to Cite

Karčić, H. (2022). ZAŠTO MAJOR JACK NIJE MOGAO DORUČKOVATI?. Novi Muallim, 17(68), 33–36. https://doi.org/10.26340/muallim.v17i68.1367

Broj časopisa

Rubrika

SAGLEDAVANJA

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>