KAKO JE OSLOBOĐENJE IZVJEŠTAVALO O SUĐENJU KASIM EF. DOBRAČI

Autor(i)

  • Hikmet Karčić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v18i70.1587

Ključne riječi:

Kasim Dobrača, Jugoslavija, El-Hidaje, Islamska zajednica, Narodni spas

Sažetak

UDK 929 Dobrača K.(046)

U septembru 1947. godine počelo je suđenje Kasimu ef. Dobrači, Mahmutu Traljiću, Dervišu Korkutu i drugim muslimanskim alimima i intelektualcima. Suđenje je sprovedeno s ciljem diskreditacije optuženih u javnom životu. Zvanične optužbe su bile da su sarađivali sa fašističkim okupatorima i da su planirali rušenje postojećeg ustavnog poretka. Sarajevski dnevni list Oslobođenje je svakodnevno obimno izvještavalo sa suđenja.  Cilj ovog rada je da predstavi kako je Oslobođenje izvještavalo sa suđenju, analizirajući korišteni jezik i terminologiju. Na ovaj način smo nastojali da osvijetlimo jedan djelić neistraženog perioda u socijalističkoj Jugoslaviji.

Downloads

Objavljeno

28-07-2022

How to Cite

Karčić, H. (2022). KAKO JE OSLOBOĐENJE IZVJEŠTAVALO O SUĐENJU KASIM EF. DOBRAČI. Novi Muallim, 18(70), 87–92. https://doi.org/10.26340/muallim.v18i70.1587

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>