VAKUFNAME NEKADA I DANAS / WAQFNAMAS BEFORE AND NOW

Autor(i)

  • Suad Mahmutović

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v18i69.1453

Ključne riječi:

Vakufnama, vakfija, vakuf, šurutu-l-vakifi, mali mevkuf, Ahkamu-l-evkaf, mutevelija, Šerijatski sud, Vakufsko-mearifsko povjerenstvo / Waqfnama, waqfiya, waqf, shurutu-l-waqifi, little mawquf, Ahkamu-l-ewqaf, mutewelly, Shariah Court, Waqf-mea'rif Comitee

Sažetak

UDK 28:061.27(497.6 Bihać)(093.2)

Sažetak

Predmet ovoga rada su vakufname datirane u različitim historijskim periodima. Za ilustraciju su korištene uglavnom bihaćke vakufname. S obzirom na institucionalnu povezanost ovi dokumenti su imali sličnu formu i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Forma, uvjeti, stil i sadržaj vakufname se je vremenom mijenjao što je značajno utjecalo na pad interesa za nova uvakufljenja. Tokom istraživanja korišteni su originalni dokumenti, vakufname i vakfije, iz privatne arhive Sadik-ef. Ribića i Arhiva USK-a. S obzirom da se radi o rasutoj arhivskoj građi u podnožnim napomenama su korištene kratice ASR i AUSK. Korišteni su određeni normativni akti, kao i neki tekstovi iz periodične štampe Islamske zajednice.

Summary

The subject of this article are the waqfnamas dated in different time periods in history, mostly from the area of Bihać. Considering the institutional interconnection such documents were written in a similar form in other cities of Bosnia and Herzegovina. The form, conditions, style and the content of waqfnama was changing with time which resulted in diminishing interest for establishing new waqfs. During the research for this paper we have used original documents, waqfnamas and waqfiyas from the private archive of Sadik ef. Ribić and some from the archive of Una-Sana Canton. For these we used abbreviations ASR and USK in the references and footnotes. We also used some normative acts and some texts from the periodicals of the Islamic Community.

Downloads

How to Cite

Mahmutović, S. (2017). VAKUFNAME NEKADA I DANAS / WAQFNAMAS BEFORE AND NOW. Novi Muallim, 18(69), 50-62. https://doi.org/10.26340/muallim.v18i69.1453

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI