NADZORNIČKI IZVJEŠTAJ ZA DARUL-MUALLIMIN U SARAJEVU IZ 1916. GODINE (Tragom jednog arhivskog dokumenta) / SUPERVISORY REPORT ON THE CONDITION OF “DARUL- MUA’LIM” IN SARAJEVO, 1916 (On the track of an archive document)

Autor(i)

  • Mina Kujović

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v18i69.1456

Ključne riječi:

Darul-muallimin, Edhem Mulabdić, školski nadzornik, nadzornički izvještaj / Key words, school supervisor, supervisory report

Sažetak

UDK 373.5.014(497.6 Sarajevo)”1916”(049.3)

Sažetak

Darul-muallimin je bila škola u kojoj su se obrazovali đaci koji su nakon završenog školovanja trebali podučavati djecu, kao muallimi u mektebima i kao muderisi u nižim medresama. U Sarajevu je Darul-muallimin, kao državna škola, djelovala u dva perioda, prvom od 1860. do 1878. godine i u drugom od 1892. do 1918. godine. Kako je to bila državna škola, povremeno su državni školski nadzornici nadgledali njen rad i tom prilikom prosvjetnim organima podnosili izvještaje o inspiciranju, “pedagoškoj kontroli” rada u Škole. U periodu od 1911. do 1917. godine književnik Edhem Mulabdić je obavljao funkciju okružnog školskog nadzornika za grad Sarajevu, pa je tako nadzirao i pedagoški rad u Darul-mualiminu. Nakon što je početkom 1916. godine boravio pet dana u ovoj školi i pratio nastavni proces te koliko su znanja đaci usvojili, o svojim je zapažanjima kao i prijedlozima za poboljšanje njenog rada sačinio detaljan Izvještaj. U prilogu donosimo najvažnije dijelove iz Izvještaja, koji se odnosi, kako na rad nastavnika tako i na znanje samih đaka. Iz ovog je moguće sagledati u kakvim je uvjetima djelovala škola Darul-muallimin početkom 1916. godine i kako su se odvijali nastavni procesi.

Summary

Darul-mua’llimin (School for teachers) was a school that trained students for becoming teachers for children as mu’allims in maktabs or as muderris teaching in lower madrasas. As a state owned school darul-mua’llimin in Sarajevo functioned within two time periods. The first was between the year 1860 and 1878, the second from 1892 to 1918. As a public school its functioning was subjected to the state educational supervision that then issued the report of the inspection. Between 1911 and 1917, the supervisor for Sarajevo was Edhem Mulabdić. After spending five days in this school, at the beginning of 1916, observing how and what teachers are teaching and what level of education students have achieved he wrote a detailed report. In this article we presented the most relevant parts of the report that reflect both, the efforts of the teachers and achievements of students. It presents a valuable illustration of the conditions of Darul-ma’llim at the beginning of 1916.

 

Downloads

How to Cite

Kujović, M. (2017). NADZORNIČKI IZVJEŠTAJ ZA DARUL-MUALLIMIN U SARAJEVU IZ 1916. GODINE (Tragom jednog arhivskog dokumenta) / SUPERVISORY REPORT ON THE CONDITION OF “DARUL- MUA’LIM” IN SARAJEVO, 1916 (On the track of an archive document). Novi Muallim, 18(69), 96-99. https://doi.org/10.26340/muallim.v18i69.1456

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI