MEHMED DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ U VJERSKO-PROSVJETNIM INSPEKCIJAMA MUSLIMANSKIH ŠKOLA U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI / MEHMED DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ IN RELIGIOUS-EDUCATION INSPECTIONS OF MUSLIM SCHOOLS IN NORTH-EASTERN BOSNIA

Autor(i)

  • Mina Kujović

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1867

Ključne riječi:

Mehmed Džemaludin-ef. Čaušević, vjersko-prosvjetne inspekcije, mektebi, medrese, islamska vjeronauka u narodnim osnovnim školama, sjeveroistočna Bosna, Mehmed Džemaludin-efendi Čaušević, religious-education inspections, maktabs, madrasas, Islamic religious studies class in national primary schools, North-eastern Bosnia

Sažetak

Sažetak 

UDK 28:929 Čaušević M. Dž.

- Prilog obilježavanju 150. godine od rođenja reisu-l-uleme Džemaludin-ef. Čauševića

Krajem decembra 2020. godine u Bosanskoj Krupi i Arapuši održana je manifestacija kojom je obilježeno 150 godina od rođenja reisu-l-uleme Džemaludin-ef. Čauševića. Ovaj je rad skromni prilog toj manifestaciji. U prvoj deceniji 20. stoljeća Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Zemaljska vakufska direkcija su u okviru Pokreta za vjersku i vakufsko-mearifsku autonomiju pripremali reforme u islamskim školama. U tu svrhu reisu-l-ulema Mehmed Teufik-ef. Azabagić je uz novčanu potporu Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu odabrane članove Ulema-medžlisa često upućivao u vjersko-prosvjetne inspekcije da provjere kako se izvodi nastava u mektebima i medresama i islamska vjeronauka u narodnim osnovnim školama. Izaslanici su u svojstvu inspektora trebali obaviti kontrolu nastavnih procesa u tim školama i u svojim izvještajima su navodili sljedeće podatke: u kakvom su objektu bile škole, kako su opremljene prostorije u kojima se izvodila nastava iz islamske vjeronauke u narodnim osnovnim školama, ko su bili muallimi, muderisi i vjeroučitelji, kolika su im bila godišnja primanja, kakvi su bili predavači te kakva je bila prisutnost učenika. Mehmed Džemaludin-ef. Čaušević u funkciji člana Ulema-medžlisa, ali i kao pobornik reformi u muslimanskim vjerskim školama, bio je jedan od inspektora pa je često obilazio bosanskohercegovačke gradove, odnosno muslimanske vjerske škole. Najviše gradova je obišao tokom jednog takvog putovanja krajem 1909. godine. Tom prilikom je u 21 gradu u sjevero­istočnoj Bosni pregledao kako se predaje islamska nauka u 12 medresa i 27 mekteba te islamska vjeronauka u 14 narodnih osnovnih škola. U ovom prilogu donosimo njegova zanimljiva zapažanja o muslimanskim školama u sjeveroistočnoj Bosni kao i primjedbe o nastavnim procesima, slabom znanju polaznika tih škola, te prijedloge koji bi popravili takvo stanje.

Summary

- Contribution to marking the 150th anniversary of the birth of Raisu-l-ulama Džemaludin-efendi Čaušević

A manifestation marking the 150 years since the birth of Raisu-l-ulama Džemaludin-efendi Čaušević was held at the end of December 2020 in Bosanska Krupa and Arapuša. This article is a humble contribution to that manifestation. In the first decade of the 20th century Riyasat of the Islamic Community of Bosnia and Herzegovina and the National Waqf Directorate have, within the framework of the Movement for Religious and Waqf-mearif Autonomy, prepared the reform of Islamic schools. In this regard Raisu-l-ulama Mehmed Teufik-efendi Azabagić, with a financial support of the Provincial Government for Bosnia and Herzegovina often sent delegations for religious-education inspections to observe the performance of maktabs, madrasas and the class of religious studies in national primary schools. These delegates in a role of inspectors were to observe the teaching process in schools and make reports with regards to: the quality and condition of the school buildings, equipment in the classrooms for religious studies class in national primary schools, names and qualification of mu’alims, muderrises and religious studies teachers as well as their annual earnings, the quality of their lectures and students attendance in the classes. Mehmed Džemaludin-ef. Čaušević, as a member of Ulama-i-majlis, but also as a supporter of reforms in Muslim religious schools, was also one of the delegates in these inspections and often visited Muslim religious schools in cities throughout Bosnia and Herzegovina. A large number of cities he visited during one particular trip at the end of 1909. On that occasion he observed the teachings of religious studies class in as many as 21cities of North-eastern Bosnia. That included 12 madrasas and 27 maktabs as well as religious studies class in 14 national primary schools. Here we present his remarkable observations of the teaching process, his remarks regarding a poor knowledge of the students of those schools and his suggestions for making the improvement thereof.

Downloads

Objavljeno

21.08.2021.

How to Cite

Kujović, M. (2021). MEHMED DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ U VJERSKO-PROSVJETNIM INSPEKCIJAMA MUSLIMANSKIH ŠKOLA U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI / MEHMED DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ IN RELIGIOUS-EDUCATION INSPECTIONS OF MUSLIM SCHOOLS IN NORTH-EASTERN BOSNIA. Novi Muallim, 22(86), 72–77. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1867