DOPRINOS PROFESORA JUSUFA MULIĆA HISTORIJI MUSLIMANSKOG ŠKOLSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI / PROFESSOR JUSUF MULIĆ’S CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF MUSLIM’S SCHOOLING IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Autor(i)

  • Mina Kujović

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v20i80.1748

Ključne riječi:

Jusuf Mulić, historija, mektebi, medrese, historija obrazovanja / Jusuf Mulić, history, makteb, madresah, history of education

Sažetak

UDK 929 Mulić J.
37(=163.4*3)(497.6)"1457/1952"

Radni vijek prof. dr. Jusufa Mulića može se podijeliti u dvije faze: prva (1959–1991) odnosi se na naučni rad i napredovanje u struci u oblasti mikroekonomike, a druga faza je nakon odlaska u mirovinu 1993. godine, kada se posvetio isključivo istraživanju bosanskohercegovačke historije, što je bila njegova velika ljubav još od rane mladosti. Prof. dr. Mulić je u periodu od 2000. do 2018. godine dao veoma značajan doprinos bosanskohercegovačkoj historiografiji, našu historiografiju je obogatio vrijednim knjigama koje se odnose na historiju Konjica i njegove okoline od srednjeg vijeka do Drugog svjetskog rata, historiju Hercegovine u srednjem vijeku i u periodu osmanske vladavine, na historiju muslimanskog školstva u Bosni od samih početaka do prve decenije nakon Drugog svjetskog rata, kad su odlukom tadašnje vlasti vjerske škole zabranjene kao i radovima objavljenim u časopisima i novinama o različitim temama, a najviše historijskim. Zahvaljujući izvanrednoj istraživačkoj sklonosti da analizirajući sadržaje arhivskih dokumenata uoči bitne historijske procese, te da ih na razumljiv način prezentira čitatelju, ali i sposobnosti da iz drugih historiografskih radova preuzme ono što je najbitnije za određenu temu, njegove knjige obiluju brojnim informacijama kao i pristupačnim objašnjenjima.

Summary

Lifetime endeavour of professor Dr. Jusuf Mulić can be divided into two major parts: the first (1959-1991) is related to his scholarly work in the field of micro-economics and the other refers to his work after his retirement from service in 1993, when he was devoted entirely to the research in the field of Bosnian and Herzegovinian history, his great passion since his early youth. Prof. Dr. Mulić made a significant contribution to our historiography in the period 2000- 2018, when he wrote The History of Konjic and its surrounding- from medieval ages to the World War II, The History of Herzegovina – through the medieval age to the Ottoman rule, the History of Muslim schooling from its beginning to the end of the first decade after the World War II when the government of that time issued a decree by which it banned activities of all religious schools. In this period he also published in magazines and newspapers a number of articles addressing various issues but he wrote mostly on historical topics. Thanks to extraordinary researching skill he was able to analyse abundance of the content of archived documents and other historiographies, take what is essential and present them to the reader, offering numerous pieces of information in a very comprehensible manner.

Downloads

Objavljeno

2019-12-29

How to Cite

Kujović, M. (2019). DOPRINOS PROFESORA JUSUFA MULIĆA HISTORIJI MUSLIMANSKOG ŠKOLSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI / PROFESSOR JUSUF MULIĆ’S CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF MUSLIM’S SCHOOLING IN BOSNIA AND HERZEGOVINA. Novi Muallim, 20(80), 39-45. https://doi.org/10.26340/muallim.v20i80.1748

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI