NASILJE I SJEĆANJE

Autor(i)

  • Hikmet Karčić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v17i65.69

Ključne riječi:

Zločini, memorijalizacija, sjećanje, nasilje

Sažetak

UDK 355.012:341.485
         341.322:726(497.6)

Moderna historija muslimana na Balkanu, a time i Bošnjaka, obilježena je nasiljem: demografskim promjenama, zločinima i genocidom. Jedna od ključnih odlika ovog nasilja jeste brisanje sjećanja na svaki njihov trag. Cilj ovog rada je da aktuelizira pitanje o sjećanju odnosno memorijalizacije zločina. Drugi dio ovog rada fokusirat će se na oblike brisanja ili iskrivljavanje historije na primjeru Bosne i Hercegovine.

Downloads

Objavljeno

17-08-2016

How to Cite

Karčić, H. (2016). NASILJE I SJEĆANJE. Novi Muallim, 17(65), 23–26. https://doi.org/10.26340/muallim.v17i65.69

Broj časopisa

Rubrika

MUALLIMOV FORUM

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>