DEMISTIFIKACIJA NACIONALNIH IDENTITETA – PRETPOSTAVKA SUŽIVOTA NACIONALNIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI /DEMYSTIFICATION OF NATIONAL IDENTITIES – REQUIREMENT FOR THE COEXISTENCE OF DIFFERENT NATIONAL COMMUNITIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Autor(i)

  • Mensur Husić Behram-begova medresa u Tuzli

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v20i80.1745

Ključne riječi:

etnija, nacija, etnički indentitet, nacionalni identitet, građanska pripadnost suživot, nacionalni mesijanizam, nacija država / ethnicity, nation, ethnic identity, national identity, civic affiliation, coexistence, national messianism, nation-state

Sažetak

UDK 323.1:2-67(497.6)(091)

U radu autor elaborira etničke distance među nacionalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini koje su uzrokovane ratom protiv bosanskohercegovačkog društva i države u periodu 1992-1995. godine. U radu je tematizirano i pitanje odnosa nacionalnih zajednica i države u Zapadnoj i Istočnoj Evropi, s obzirom na različit odnos nacionalnih zajednica prema državi Bosni i Hercegovini. Multietnička struktura bosanskohercegovačkog društva i države onemogućava da se Bosna i Hercegovina državno-pravno definira prema nacionalnom, religijskom i jezičkom načelu. Bosni i Hercegovini primjerenaje simbioza nacionalnog i republikanskog modela političke zajednice. U radu su navedeni i objašnjeni primjeri multkulturalnih i multinacionalnih država u kojima je uspješno izgrađen nadnacionalni identitet. Stanovnici uŠvicarskoj izjašnjavaju se kao Švicarcii pored toga štopripadaju različitim nacionalnim zajednicama i govore različitim jezicima. Rješenje problema koji se u Bosnu i Hercegovinu imputiraju iz susjestva podstaći će procese u kojem će nastati domovinski narod. Pitanje demistifikacije nacionalnih identiteta ostvarit će se implementiranjem Povelje UN-a o ljudskim pravima i uključivanjem Bosne i Hercegovine u euro-atlanske integracije.

Summary

In this article the author elaborates the aspects of ethnic distance between various national communities in Bosnia and Herzegovina as result of the aggression against Bosnia and Herzegovina of 1992-1995. He also analyses the issue of the attitudes of national communities towards the state through a comparison of this attitude in countries of Western and Eastern Europe to that of Bosnia and Herzegovina. Multi-ethnic structure of Bosnia and Herzegovina does not allow for a legislative state order structured in accordance to religious or language principles. A combination of national and republican models of political union is more appropriate for Bosnia and Herzegovina. Some examples of multicultural and multinational states which have successfully developed a transnational identity are also elaborated here. Thus, the citizens of Switzerland declare themselves as Swiss regardless of their belonging to various different national communities and regardless of the different languages they speak. The solution to problems which are inserted into Bosnia and Herzegovina from neighbouring states will initiate processes that will result in creation of a native nation. The issue of demystification of national identities will be solved by implementation of UN charter of Human Rights and by Bosnia and Herzegovina’s joining Euro-Atlantic integration.

Downloads

Objavljeno

2019-12-29

How to Cite

Husić, M. (2019). DEMISTIFIKACIJA NACIONALNIH IDENTITETA – PRETPOSTAVKA SUŽIVOTA NACIONALNIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI /DEMYSTIFICATION OF NATIONAL IDENTITIES – REQUIREMENT FOR THE COEXISTENCE OF DIFFERENT NATIONAL COMMUNITIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA. Novi Muallim, 20(80), 15-23. https://doi.org/10.26340/muallim.v20i80.1745

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI