IZAZOVI MEKTEPSKE POUKE NA PODRUČJU BOSANSKOHERCEGOVAČKOG ENTITETA REPUBLIKA SRPSKA

Autor(i)

  • Mensur Husić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i92.1977

Ključne riječi:

mekteb, mektepska pouka, muallim, mektepski centri

Sažetak

UDK: 37:28-472(497.6 RS)

U radu je akcentirana nezamjenjiva uloga mekteba u odgojno-obrazovnom radu u savremenom dobu, u vremenu transformacije porodice i krize porodičnih vrijednosti i prisustva brojnih izazova na društvenim mrežama i u javnom prostoru. U empirijskom dijelu rada prezentirani su rezultati  istraživanja stavova imama/muallima o izazovima mektepske pouke na području bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska. Rezultati istraživanja pokazuju da su na području bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska prisutni sljedeći izazovi mektepske pouke: smanjenje broja polaznika usljed unutrašnjih migracija stanovništva i  migracija stanovništva u zemlje Zapadne Evrope, nizak procent obuhvatnosti mektepskom poukom učenika koji pohađaju islamsku vjeronauku u školi, stavovi roditelja da je sasvim dovoljno da učenici pohađaju nastavu islamske vjeronauke, vannastavne aktivnosti u danima kada se realizira mektepska pouka, rad u kombinovanim grupama, izazovi u pogledu vlastitog nacionalnog identiteta. U radu su prezentirani i stavovi ispitanika o načinima prevazilaženja problema koji opterećuju mektepsku pouku, među kojima su edukacija imama, izgradnja mektepskih centara u urbanim sredinama i džematima sa većim brojem učenika, organizacija edukativnih kampova, unapređenje saradnje između imama i vjeroučitelja islamske vjeronauke itd.

Downloads

Objavljeno

24-02-2023

How to Cite

Husić, M. (2023). IZAZOVI MEKTEPSKE POUKE NA PODRUČJU BOSANSKOHERCEGOVAČKOG ENTITETA REPUBLIKA SRPSKA. Novi Muallim, 23(92), 35–40. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i92.1977

Broj časopisa

Rubrika

TEMA BROJA