OBRAZOVANJE I DISKRIMINACIJA: PRIMJER SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U BOSANSKOHERCEGOVAČKOM ENTITETU REPUBLIKA SRPSKA / EDUCATION AND DISCRIMINATION: ONE EXAMPLE OF HIGH-SCHOOL EDUCATION IN REPUBLIC OF SRPSKA –THE ENTITY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Autor(i)

  • Mensur Husić
  • Midhat Čaušević

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v21i83.1811

Ključne riječi:

diskriminacija, obrazovanje, odgoj, udžbenik, obrazovni sistem, integracija, ideologija, discrimination, education, upbringing, textbooks, educational system, integration, ideology

Sažetak

UDK 373.4:316.647.82]:342.726(497.6 Republika Srpska)

U radu su elaborirani elementi diskriminacije učenika u srednjoškolskom obrazovanju u bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska. U obrazovnom sistemu u ovom entitetu krše se dokumenti međunarodnog, evropskog i državnog prava kojima se štite ljudska prava i slobode. Učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti podvrgnuti su asimilaciji u osnovnim i srednjim školama u bosanskohercegovačkom entitetu RS, a što je posebno izraženo u školama u kojima nisu ispunjeni uvjeti za odvojeno organiziranje nastave iz ''nacionalne grupe predmeta''. Učenicima nije osigurano pravo da stječu znanja iz historije Bosne i Hercegovine, vlastite države, te da se upoznaju sa književnim stvaralaštvom Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini i regionu. U cilju potpunijeg sagledavanja predmeta istraživanja u radu su predstavljeni rezultati analize odgojno-obrazovnih sadržaja srednjoškolskih udžbenika Historije/Istorije i Srpskog jezika, koji su odobreni od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike srpske u školskoj 2017/18. i 2018/19. godini. U empirijskom dijelu rada prezentirani su stavovi srednjoškolaca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti o diskriminaciji u srednjoškolskom obrazovanju bosanskohercegovačkog entiteta RS.

Summary:

This article elaborates upon elements of discrimination against the students of high-schools in Bosnian and Herzegovinian Entity- Republic of Srpska. The educational system of this B&H Entity violates the documents of international, European and the state law which are designed to protect human rights and freedoms. Students of Bosniac and Croatian nationality are subjected to assimilation in primary and high-schools in this B&H Entity, and this is particularly the case in schools which do not meet the requirements for separate studying of the “national group of subjects”. These students are not granted their legal rights to study the history of Bosnia and Herzegovina, their national history, nor to be introduced to the literature created in their own language by Bosniak or Croatian authors in the region. With the purpose of presenting a full insight into the subject-matter we here present the results of an analysis of the educational contents given in the high-school textbooks of History and Serbian language and literature which have been approved by the Ministry of Education and Culture of Republic of Srpska for the academic 2017/18 and 2018/19 years. The empirical portion of the article presents the attitudes and opinions of high-school students of Bosniak and Croat nationality in Bosnian and Herzegovinian Entity RS.

Downloads

Objavljeno

2021-02-03

How to Cite

Husić, M., & Čaušević, M. (2021). OBRAZOVANJE I DISKRIMINACIJA: PRIMJER SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U BOSANSKOHERCEGOVAČKOM ENTITETU REPUBLIKA SRPSKA / EDUCATION AND DISCRIMINATION: ONE EXAMPLE OF HIGH-SCHOOL EDUCATION IN REPUBLIC OF SRPSKA –THE ENTITY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA . Novi Muallim, 21(83), 40-48. https://doi.org/10.26340/muallim.v21i83.1811

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI