TEMATIZIRANJE GENOCIDA U NOVOM MUALLIMU 2000.-2020. / THE THEME OF GENOCIDE IN NOVI MUALLIM IN THE PERIOD 2000-2020

Autor(i)

  • Hikmet Karčić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v21i82.1787

Ključne riječi:

genocid, kultura sjećanja, zločini, Bošnjaci, Novi muallim, genocide, culture of remembering, crimes, Bosniaks

Sažetak

UDK 341.485(=163.43)(497.6)"2000/2020"

Jedna od tema koja je zauzela značajno mjesto u radovima Novog muallima jeste pitanje gonocida i istraživanja koja su povezana sa mnogostrukim zločinima nad Bošnjacima u minuloj agresiji. Određen broj autora tematizirao je ovo pitanje na manje ili više uspješan način. Ovo govori o opredjeljenju uredništva Novog muallima da aktualizira najveću i najtežu traumu za Bošnjake sa ambicijom da joj se podari znantveni, racionalni format i pristup. Autori ovom pitanju pristupaju sa različitih pozicija historijskih, teoloških, pravnih i sa pozicije afirmacije kuolture sjećanja što je dodatan kvalitet ovim radovima.

Summary:

One of the topics which take a significant place in the great number of articles published in Novi muallim is genocide along with a large number of research works related to numerous crimes committed against Bosniaks in the latest aggression on this country. A certain number of authors thematized on this issue more or less successfully. These facts show the orientation of the editorial board of Novi muallim and their determination to deal with this, for Bosniaks, greatest and most challenging trauma. It also demonstrates their ambition to give this topic a scientific, rational format and approach. The authors have approached this issue from variety of different aspects: historical, theological, legal and also some with a prospect of establishing a culture of remembering which in itself gives an additional qualitative aspect to these articles.

Downloads

Objavljeno

2020-09-23

How to Cite

Karčić, H. (2020). TEMATIZIRANJE GENOCIDA U NOVOM MUALLIMU 2000.-2020. / THE THEME OF GENOCIDE IN NOVI MUALLIM IN THE PERIOD 2000-2020. Novi Muallim, 21(82), 43-47. https://doi.org/10.26340/muallim.v21i82.1787

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI