Predstavljanje islama u Glasu Koncila: Međureligijski dijalog i islamske teološke teme

Autor(i)

  • Elvedin Subašić INN „Preporod“

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v25i97.2079

Ključne riječi:

Glas Koncila, Katolička crkva, Drugi vatikanski sabor, međureligijski dijalog, vjerske zajednice

Sažetak

UDK:  2-14:316.7

 

Glas Koncila je jedan od najznačajnijih vjerskih printanih medija u Hrvatskoj s dugogodišnjom tradicijom koju pisanom riječju baštine, prije svih, katolički teolozi, službenici ili bivši službenici Katoličke crkve u Hrvatskoj. Predstavljanje islama u jednom od najutjecajnijih vjerskih printanih medija u Hrvatskoj može doprinijeti formiranju pozitivnog ili negativnog imidža o islamu i njegovim vrijednostima, što može utjecati na kvalitet dijaloga i suživota vjernika i vjerskih zajednica u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini koje su, povijesno gledajući, upućene jedna na drugu. Uzimajući u obzir ulogu medija u kreiranju stavova i utjecaj na javno mnijenje, u radu se daje kratak prikaz sadržaja o međureligijskom dijalogu Katoličke crkve u Hrvatskoj i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini te islamskim teološkim temama objavljenim u katoličkom sedmičniku Glas Koncila u periodu od 1991. do 2005. godine.

Downloads

Objavljeno

30-05-2024

How to Cite

Subašić, E. (2024). Predstavljanje islama u Glasu Koncila: Međureligijski dijalog i islamske teološke teme. Novi Muallim, 25(97), 72–78. https://doi.org/10.26340/muallim.v25i97.2079

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>