OD KRIZNIH ŠTABOVA DO POLICIJE: POJEDINCI I INSTITUCIJE U SLUŽBI ZLOČINA / FROM CRISIS HEADQUARTERS TO POLICE: INDIVIDUALS AND INSTITUTIONS IN SERVICE OF CRIME

Autor(i)

  • Hikmet Karčić Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1866

Ključne riječi:

zločini, odgovornost, pojedinci, institucije, krizni štabovi, crimes, responsibility, institutions, crises headquarters

Sažetak

Sažetak

UDK 341.485(497.6)

Masovni zločini počinjeni u Bosni i Hercegovini tokom Agresije 1992–95. izvršeni su od velikog broja srpskih vojnih i policijskih snaga. Ovi zločini počinjeni su u skladu s političkim odlukama i politikama srpskih rukovodećih organa: u prvom redu Skupštine Republike Srpske i lokalnih “kriznih štabova“. U tom kontekstu potrebno je posmatrati počinjene zločine u Bosni i Hercegovini tokom Agresije. Krivični postupci pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i lokalnim sudovima, uspješno su uklonili najznačajnije političke, vojne i policijske zvaničnike za koje se zna da su učestvovali u ratnim zločinima s mjesta odlučivanja. Cilj ovog rada je da predstavi ulogu i značaj srpskih institucija u izvršenju masovnih zločina u Bosni i Hercegovini. 

Summary

Massive scale crimes committed in Bosnia and Herzegovina during the 1992-1995 Aggression were committed by a large number of Serbian military and police forces. These crimes were executed in compliance with political decisions and policies of Serbian top government organs: primarily the Assembly of Republic of Srpska and local “crises headquarters”. Hence, it is in this context that we shall observe the crimes committed in Bosnia and Herzegovina during the aggression.  Criminal proceedings of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) have successfully removed the most significant political, military and police officials, verified to have participated in war crimes,   from the important decision-making positions. The aim of this article is to present the role and significance of Serbian institutions in executions of mass scale crimes in Bosnia and Herzegovina.

Downloads

Objavljeno

21.08.2021.

How to Cite

Karčić, H. (2021). OD KRIZNIH ŠTABOVA DO POLICIJE: POJEDINCI I INSTITUCIJE U SLUŽBI ZLOČINA / FROM CRISIS HEADQUARTERS TO POLICE: INDIVIDUALS AND INSTITUTIONS IN SERVICE OF CRIME. Novi Muallim, 22(86), 68–71. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1866