VJEROUČITELJI KAO ODGAJATELJI DJECE, KOLEKTIVA I DRUŠTVA

Autor(i)

  • Nezir Halilović Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i88.1894

Ključne riječi:

islamska vjeronauka, vjera, nauka, vjeroučitelj, odgoj

Sažetak

UDK 37.032:28
           28/472-053.2

U ovom radu predstavljena je odgojna uloga vjeroučitelja u školskim kolektivima. Vjeroučitelji su sastavni dio nastavničkog kadra. Od prvih dana vraćanja vjeronauke u tokove redovnog školskog sistema nastavnici vjeronauke, prvenstveno zahvaljujući svojoj stručnosti, kao i ljudskosti, u najvećoj su mjeri doprinijeli stabiliziranju nastave vjeronauke. Zahvaljujući njima, vjeronauka je danas predmet općeprihvaćen od učenika, roditelja i ukupnog društva. U fokusu ovog rada su vjeroučitelji islamske vjeronauke i njihova odgojna uloga u kolektivu i društvu.

Downloads

Objavljeno

11.02.2022.

How to Cite

Halilović, N. (2022). VJEROUČITELJI KAO ODGAJATELJI DJECE, KOLEKTIVA I DRUŠTVA. Novi Muallim, 22(88), 18–21. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i88.1894