STAVOVI BOŠNJAČKE INTELIGENCIJE O JEDNAKOSTI ŽENE I MUŠKARCA PROŽETI INTERPRETACIJOM KUR'ANSKIH PORUKA

Autor(i)

  • Sumeja Ljevaković-Subašić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i92.1973

Ključne riječi:

Kur'an, tefsir, bošnjačka ulema, položaj žene, ravnopravnost žene, jednakost žene i muškarca, emancipacija žene, islam

Sažetak

UDK: 28-67:305-055.2

Polazište od kojeg zavise i na kojem počivaju sve aktivnosti na planu emancipacije žene jeste pitanje ljudske jednakosti žene i muškarca odnosno pitanje ljudskog dostojanstva žene uopće. Određenje spram ovog pitanja pretpostavka je za dobivanje svih ljudskih prava koja su ženi oduzeta. Uzimajući to u obzir, pozivi na emancipaciju žene i početna promišljanja unapređenja ženskog pitanja kod Bošnjaka za sobom su povlačila i pitanje vrijednosti žene u odnosu na muškarca te stava islama spram žene uopće. U tom kontekstu, mnoga bošnjačka inteligencija svoje stavove o (ne)jednakosti žene i muškarca zasnivala je, između ostalog, i na kur’anskim ajetima. U ovom radu dat je pregled stavova bošnjačke inteligencije u pogledu ljudske jednakosti žene i muškarca prožetih interpretacijom kur'anskih ajeta kojima su podupirali svoje stavove o ovom pitanju.

Downloads

Objavljeno

24-02-2023

How to Cite

Ljevaković-Subašić, S. (2023). STAVOVI BOŠNJAČKE INTELIGENCIJE O JEDNAKOSTI ŽENE I MUŠKARCA PROŽETI INTERPRETACIJOM KUR’ANSKIH PORUKA. Novi Muallim, 23(92), 3–12. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i92.1973

Broj časopisa

Rubrika

PUTOKAZI