Univerzalni prevencijski aspekti djelovanja Muhameda Seida Serdarevića

Autor(i)

  • Muharem Adilović Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v24i95.2043

Ključne riječi:

Muhamed Seid Serdarević, prevencija, socijalna patologija, alkoholizam, prostitucija

Sažetak

UDK:  176.5:28-447.8
             616.97:176.5

U ovom radu fokus našeg interesovanja smo usmjerili ka prevencijskim aspektima djelovanja Muhameda Seida Serdarevića kao jednog od posebno istaknutih učenjaka svoga vremena koji je značajnog traga ostavio javnim djelovanjem s ciljem preveniranja štetnih posljedica sociopataoloških izazova koji su bili posebno izraženi u njegovom vremenu. Analizom tekstova koje je Serdarević publikovao nastojat ćemo osvijetliti ciljeve i metode njegovog djelovanja iz ugla savremene prevencijske znanosti. Svojim metodološkim pristupom Serdarević može poslužiti kao primjer pozitivne prakse decenijama prije zvaničnog ustanovljenja prevencijske znanosti. Koristeći se argumentacijom neteoloških disciplina, Serdarević dodatno osnažuje prevencijsko djelovanje na razini univerzalnog prevencijskog djelovanja.

Downloads

Objavljeno

05-12-2023

How to Cite

Adilović, M. (2023). Univerzalni prevencijski aspekti djelovanja Muhameda Seida Serdarevića. Novi Muallim, 24(95), 39–42. https://doi.org/10.26340/muallim.v24i95.2043

Broj časopisa

Rubrika

TEMA BROJA