Seminar za mlade autore i istraživače

Seminar za mlade autore i istraživače

Facebook
LinkedIn
Twitter

U organizaciji Časopisa Novi muallim, u četvrtak, 24. aprila 2014. godine, u prostorijama Fakulteta islamskih nauka u Sarajevo, održan je seminar za mlade autore/istraživače, studente dodiplomskog i postdiplomskog studija fakulteta društvenih i humanističkih nauka u Bosni i Hercegovini.

Cilj programa seminara bio je da se mladi autori/istraživači, upoznaju sa osnovama metodologije istraživanja, načinom obrade građe i publiciranjem u znanstvenim i stručnim časopisima.

Seminaru je prisustvovalo 35 učesnika, a predavači su bili prof. dr. Fikret Karčić koji je govorio o metodologiji istraživačkog rada, zatim Nirha Efendić koja je govorila o odabiru i mapiranju građe za izradu naučnog/stručnog rada te dr. Ahmet Alibašić koji je učesnike upoznao sa načinima publiciranja naučnog/stručnog rada u časopisima.

Na kraju seminara učenicima su podijeljene i teme za izradu radova, a najbolji radovi bit će objavljeni u časopisu Novi muallim.