O projektu E-Ilmijja

O projektu E-Ilmijja

Projekat E-ILMIJJA pokrenulo je uredništvo Novog Muallima 2017. godine i predstavlja edukativnu platformu Udruženja ilmijje. Cilj je kroz različite online seminare i kurseve raditi na kontinuiranoj edukaciji članstva, odnosno imama, studenata fakulteta islamskih nauka, polaznika medresa i drugih zainteresiranih iz oblasti islamskih i društvenih studija.

E-ILMIJJA je inovativni sistem, s mogućnošću kontinuiranoga razvoja za doedukaciju imama kroz e-learning platforme pripremljene u svrhu ponude zahtijevanih edukacijskih sadržaja sa slobodnim pristupom ciljnim grupama.

E-ILMIJJA je puštena u rad i dostupna je svima. Za potrebe ovog projekta angažirani su saradnici: dr. Enes Karić, dr. Fikret Karčić, dr. Dževad Hodžić, Meho Šljivo, dr. Nezir Halilović, Mustafa Sušić, Elmina Mušinović, Muhamed Jusić, Adnan Rondić, Elvedin Subašić, Mehidin Bešlić i Šahsena Đulović. Snimljeno je 300 minuta video sadržaja i pripremljeno oko 150.000 karaktera tekstualnog materijala i 20 MB pdf sadržaja.

Projekt je realiziran pod pokroviteljstvom reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića, Ambasade OSCE-a u BiH i uz podršku Općine Centar Sarajevo.

Facebook
LinkedIn
Twitter