Novi Muallim

Novi Muallim
Prvo izdanje Novog Muallima

Novi Muallim je stručni časopis koji je otvoren autorima koji se bave temama i pitanjima obrazovanja i  odgoja u širem i užem smislu. Specifični interes Muallima predstavljaju teme, pitanja i problemi islamskog vjerskog obrazovanja i odgoja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, vojsci i drugim ustanovama i institucijama. Tematska osnova Muallimovih istraživanja i zanimanja predstavlja islamsko obrazovanje i odgoj u okviru vjerske pouke, srednjih vjerskih škola (medresa), islamskih pedagoških fakulteta i Fakulteta islamskih nauka. Časopis pažnju usmjerava prema tradicionalnim i savremenim faktorima relevantnim za odgoj i obrazovanje. U svim ovim i drugim područjima Novi Muallim prati teorijska i praktična dostignuća i iskustva u svijetu, u našim obrazovnim zavodima i ustanovama i posebno u islamskom svijetu te kod nas, u Islamskoj zajednici, odnosno u radu imama, muallima i nastavnika.

Novi Muallim objavljuje znanstvene i stručne radove koji neposredno ili posredno obrađuju pitanja univerzitetskih teorijskih i primijenjenih disciplina u Bosni i Hercegovini i svijetu. Novi Muallim prihvaća članke koji su izvorne primarne publikacije, znači da prije nisu objavljeni u časopisima. Prethodno objavljivanje na skupovima mora biti naznačeno, a pridonose znanstvenoj zajednici i potvrđeni su od recenzenata.

Časopis izlazi četiri puta godišnje.

 

POVIJEST ČASOPISA

Muallim je časopis, odnosno revija, osnovan 1910. godine u Sarajevu. Osnivač Muallima je  muallimsko-imamsko udruženje IZ-e u Bosni i Hecegovini. Časopis je izlazio u nekoliko faza.

U periodu od 1990. do kraja 1997. izdavan je u formi revije. Nakon pauze od 2 godine nastavljen je izdavački period u novoj formi časopisa za odgoj i obrazovanje sa nešto izmijenjenim nazivom Novi Muallim.

Časopis “Novi Mualim” je počeo izlaziti u novom serijalu početkom 2000. god. Ovaj časopis ima dugogodišnju tradiciju. Na početku svoga izlaženja Muallim je bio časopis odnosno list za prosvjetu i za staleške interese muallima i imama u Bosni i Hercegovini. Historiju izlaženja ovoga lista možemo podijeliti na tri perioda:

  1. Period od 1910/1913. god.,
  2. Period od 1990/1998. god.,
  3. Period od 2000. god.

 

PERIOD OD 1910/1913.GOD

Ubrzo nakon prestanka izlaženja lista “Tarik” u proljeće 1910. godine pokrenut je list “Muallim” glasilo muslimanskog, muallimskog i imamskog društva za Bosnu i Hercegovinu. Prvi broj “Muallima” izašao je u oktobru 1910. godine. Jedan od pokretača lista i njegov urednik za vrijeme izlaženja od 1910/1913. godine bio je Muhamed Seid Serdarević. “Muallim” je izlazio mjesečno, na šezdeset stranica, formata knjige. Izašlo je ukupno 36 brojeva, označenih od 1/12 za svaku godinu posebno. Bio je štampan u Islamskoj dioničkoj štampariji u Sarajevu, gdje je bilo i sjedište lista. List je izlazio na bosanskom jeziku, arapskim pismom, s tim što su uz neke brojeve štampani prilozi i latinicom, najčešće na dvije stranice. Nekoliko članaka je štampano i na turskom jeziku. Selektivnu bibliografiju radova objavljenih u ova tri godišta uradila je Fazileta Cviko, a publikovana je u Bibliografija književnih priloga u listovima i časopisima Bosne i Hercegovine, Institut za književnost, IV, Sarajevo, 1991, str. 245/252.[1]

 

PERIOD OD 1990/1998.GOD

Drugi period Muallima počinje 1990. godine kada se ovaj list pojavljuje u izdavaštvu Udruženja ilmije u Bosni i Hercegovini, pod nazivom “Muallim” islamska revija. Ovakav naziv lista uzet je sa željom da se istakne značaj uloge i mjesta imama kao istinskog učitelja vjere, kao i s ciljem povezivanja sa listom “Muallim” koji je izlazio od 1910/1913. godine a čiji su pokretači bili također imami, tako da je ovaj list pravi produžetak rada “Muallima” iz spomenutog prvog perioda.

“Muallim” je izlazio mjesečno do kraja 1997. godine. Ukupno je u ovom periodu izašlo 63 broja sa prekidom od aprila 1992. do aprila 1994. godine zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu.

U prva četiri broja glavni i odgovorni urednik bio je Salih Čolaković, predsjednik Mešihata IZ u BiH. Od broja 5 uredništvo je preuzeo Mustafa Prljača i bio na čelu redakcije zaključno sa brojem 20. Adnan Silajdžić, sada profesor Fakulteta islamskih nauka, je bio sljedeći glavni i odgovorni urednik od broja 20 do 47, da bi nakon njega naredna 23 broja uređivao Ahmed Mehmedović. Posljednja 4 broja glavni i odgovorni urednik lista “Muallim “bio je Šefik Kurdić.

List je izlazio mjesečno na 34 strane, formata 32,5 x 25. U ovom periodu je izašlo 64 broja sa ukupno 1316 radova iz svih naučnih oblasti.[2]

Bibliografiju koja obuhvata “Muallim” u njegovom drugom periodu izlaženja uradio je Osman Lavić u “Novom Muallimu” u rubrici bibliografija gdje su autori poredani abecednim redom, a radovi pojedinih autora hronološki.

 

PERIOD OD 2000. GODINE

U periodu od 2000. godine Novi Muallim, definiran kao časopis za odgoj i obrazovanje, koji, naslanjajući se na tradiciju svoga imena, tretira pitanja odgoja i obrazovanja u islamskom učenju, u islamskoj tradiciji i suvremenom svijetu, posebno u Islamskoj zajednici u BiH.

“Novi Muallim ” je pravi nasljednik časopisa “Muallim” koji je još u prvim decenijama dvadesetog stoljeća počeo da se publicira, a nastavljen u zadnjoj deceniji istoga  stoljeća, tako da je ovo treća etapa u egzistiranju ovoga časopisa koji je bez svake sumnje znatno doprinio razvoju pedagoške misli na ovim prostorima.

Saradnici ovog časopisa su kompetentni stručnjaci u BiH, kako iz oblasti pedagogije i školstva, tako i iz oblasti teologije, filozofije, pravne nauke, historije i dr.

Facebook
LinkedIn
Twitter