Posebni projekti

Posebni projekti
 • SEMINAR
  • – seminar za imame IMAMSKI POZIV, VJERSKI RADIKALIZAM I NASILNI EKSTREMIZAM
  • – seminar za mlade autore/istraživače IZRADA I OBJAVLJIVANJE PRILOGA U ZNANSTVENIM I STRUČNIM ČASOPISIMA
  • – seminar za imame IMAM I IZAZOVI POZIVA
 • NAUČNI KOLOKVIJ
  • – „Dešavanja naroda“ – Od Egipta, preko Bosne i Hercegovine do Ukrajine
  • – ISLAMSKA SCENA U BIH – dvodnevni kolokvij organiziran u saradnji s Fondacijom Konrad Adenauer
 • OKRUGLI STO
  • 22.02.2012. Ustavna pozicija imama
 • TRIBINA
  • Ummet danas
   • 17. maj 2007.
    • dr . Jusuf el-Kardavi: Aktuelna pitanja islamskog ummeta danas
   • 21. septembar 2010.
    • dr. Abdulhamid Ahmed Ebu Sulejman: Faktor mjesta i vremena u tumačenju islama
    • dr. Enes El-Šejh Ali: Slika islama u modernoj zapadnoj kulturi
   • 22. juni 2011.
    • dr. Halid Mezkur Abdullah El-Mezkur: Srednji put u razumijevanju šerijata
  • Bosna danas
   • 24.09. 2009. Perspektive bošnjačke politike
   • 28. 07.2010. Islamistički pokreti i IZ u BiH između anarhije i pluralizma
   • 26. 12. 2013. Popis stanovništva u BiH 2013.
 • SPORTSKI SUSRETI
  • Mostar – XVIII sportski susreti službenika i uposlenika Islamske zajednice u BiH
   • Novi Pazar – XVII sportski susreti službenika i uposlenika Islamske zajednice u BiH
   • Tuzla – XVI sportski susreti službenika i uposlenika Islamske zajednice u BiH
   • Ulcinj – XV sportski susreti službenika i uposlenika Islamske zajednice u BiH
 • HADŽ
  • Redovni godišnji program slanja na hadž imama/članova Udruženja ilmijje.
 • EKSKURZIJA
  • Istanbul
  • Sandžak, Makedonija, Kosovo, Albanija i Crna gora
Facebook
LinkedIn
Twitter