U Upravi za vjerske poslove održan sastanak sa rukovodstvom Udruženja ilmijje

U Upravi za vjerske poslove održan sastanak sa rukovodstvom Udruženja ilmijje

Facebook
LinkedIn
Twitter

U Upravi za vjerske poslove danas je održan sastanak direktora ove uprave Rijaseta mr. Nusret-ef. Abdibegovića i predsjednika Udruženja ilmijje mr. Mensur-ef. Pašalića. Povod sastanka bila je analiza nedavnih susreta reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića i članova Rijaseta sa muftijama, glavnim imamima, imamima te predsjednicima medžlisa koji su realizirani krajem 2015. godine.

Na današnjem sastanku se razgovaralo o izazovima i problemima s kojima se imami nose tokom svog rada na terenu, a koji su se mogli čuti i prilikom susreta Reisu-l-uleme i članova Rijaseta po muftijstvima.

Predsjednik Ilmijje se zahvalio direktoru Abdibegoviću na inicijativi i upriličenom susretu, te ga upoznao o aktivnostima koje je Ilmijja poduzela, kao i o planovima za 2016. godinu. Predsjednik Pašalić je posebno naglasio aktivnosti na revidiranju i tačnoj evidenciji članstva u Ilmijji. On je također kazao da će imami, članovi udruženja Ilmijje imati pogodnosti prilikom odlaska u lječilište Reumal u Fojnici, te da će Ilmijja nastojati da pomogne imamima u stipendiranju njihove djece i liječenja užih članova porodica.

Na kraju sastanka je zaključeno da je neophodno ustrajati na dosljednoj primjeni pravila IZ-e, posebno kada je riječ o doškolovavanju i dekretiranju imama. Direktor Abdibegović je naglasio potrebu izrade socijalne karte imama, a u cilju adekvatnog rješavanja socijalnog statusa imama i pomoći članovima njihovih porodica:

„Pitanja iz te oblasti bi se trebala rješavati sistemski i sinhronizovano na relaciji Udruženje ilmijje i Ured za društvenu brigu Rijaseta, a Uprava za vjerske poslove će u tom smislu staviti na raspolaganje svoje kapacitete“, kazao je direktor Abdibegović.

Današnjem sastanku prisustvovali su i stručni saradnik u Odjelu džemat, imam i razvoj vjerskog života Bahrudin-ef. Čolo, te sekretar Udruženja ilmijje Amir Zimić.