Forum OSCE-a za sigurnost i saradnju o slobodi vjere u oružanim snagama

Forum OSCE-a za sigurnost i saradnju o slobodi vjere u oružanim snagama

Facebook
LinkedIn
Twitter

BEČ, 15. februar 2017. Uloga vojnih kapelana u osiguravanju slobode vjere i vjerskih uvjerenja u oružanim snagama i obaveze iz OSCE-ovog Kodeksa ponašanja u vojnopolitičkim aspektima sigurnosti u odnosu na ljudska prava, bile su teme u fokusu današnje diskusije na Forumu za sigurnost i saradnju (FSC), kojim trenutno predsjedava Rumunija.

Kodeks je jedinstveni instrument OSCE-a za razvoj mehanizama za demokratsku civilnu kontrolu nad oružanim snagama, sigurnosnim snagama, obavještajnim službama, policijom, privatnim sigurnosnim i paravojnim snagama. On sadrži odredbe kojima se sve države učesnice obavezuju da obezbijede uživanje i ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda osoblju vojnih, paravojnih i sigurnosnih snaga.

Ion Ilinca, vojni svećenik u Odjelu za vjersku pomoć Ministarstva za narodnu odbranu Rumunije je istakao da vojni kapelani (odnosno vojna vjerska lica, op. prev.) “ne samo da nude vjersku i dušebrižničku brigu, nego  pružaju i savjete visokim oficirima o tome kako se odnositi prema kompleksnostima religije u pogledu svog osoblja i misije”.

Kako oružane snage odražavaju vjersku različitost društava, važno je da vojni vjerski službenici mogu “raditi u pluralističkom vjerskom okruženju, poštujući pripadnike svih vjera i izlazeći im u susret,” rekao je Ilinca.

Glavni imam Oružanih snaga BiH, Nesib Hadžić je podijelio iskustvo svoje zemlje, objašnjavajući da se jedinstvena vojna služba sastoji od Ureda vojnog muftije, Ureda vojnog biskupa i Ureda šefa pravoslavne vojne vjerske službe, koji predstavljaju muslimansku, katoličku i pravoslavnu zajednicu.

Hadžić je naveo da vojni vjerski službenici rade na promoviranju tolerancije i razumijevanja unutar vojnih snaga koje obuhvataju različite etničke grupe kao što je to slučaj u njegovoj zemlji.

Između ostalih, među govornicima su bili i Stefan Gugerel, vojni kapelan i direktor Instituta za vjeru i mir Vojnog ordinarijata Austrije i pukovnik George Youstra, šef za vjerska pitanja Ratnog zrakoplovstva SAD-a.     (http://www.osce.org/fsc/299971)