UDRUŽENJE ILMIJJE ISPRATILO HADŽIJE

UDRUŽENJE ILMIJJE ISPRATILO HADŽIJE

Facebook
LinkedIn
Twitter

Udruženje ilmijje Islamske zajednice u BiH je i u okviru ovogodišnjeg plana i programa realiziralo slanje imama na Hadž. Kao i prethodnih godina donacije je osigurao sarajevski ured organizacije Human Appeal International. “Za realizaciju ovog projekta posebno treba istaknuti zalaganje direktora ureda gosp. Razi Taleba, koji prepoznaje vrijednosti koje baštini naše udruženje” kazao je Predsjednik Udruženja ilmijje Mensur ef. Pašalić. Prema kriterijima donatora na Hadž su upućeni Aziz ef. Šabić i Sead ef. Badić. U Puhovcu i Cazinu organiziran je ispraćaj i ikrar-dova za buduće hadžije.