radni sastanak sa rukovodiocem Ureda za društvenu brigu

radni sastanak sa rukovodiocem Ureda za društvenu brigu

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sarajevo 12. decembar. U prostorijama Udruženja ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini predsjednik Udruženja Mensur ef. Pašalić sa saradnicima, potpredsjednikom Nesib ef. Hadžićem i sekretarom Glavnog odbora Sadžid ef. Ramićem, održao je radni sastanak sa rukovodiocem Ureda za društvenu brigu Hamed-ef. Efendićem. Na dnevnom redu sastanka su se našla pitanja iz domena radno-socijalnog statusa imama, članova Udruženja ilmijje. Sastanak je bio posvećen iznalaženju najboljih rješenja za pomoć penzionisanim imamima kroz Pravilnik o fondu za penzionisane imame, na kojem se trenutno radi. Na kraju sastanka je zaključeno da su obje strane; ilmijja, na čije članove se Pravilnik odnosi i Ured za društvenu brigu kao nosilac administrativnih poslova realizacije ciljeva Fonda, zainteresirani da se, kroz otvoren i konstruktivan dijalog iznađu najadekvatnija rješenja, kojim će se pomoći penzionisanim imamima.