Udruženje ilmijje i misija OSCE-a organizirali seminar za imame: nasilni ekstremizam u muslimanskoj tradiciji i savremenosti

Udruženje ilmijje i misija OSCE-a organizirali seminar za imame: nasilni ekstremizam u muslimanskoj tradiciji i savremenosti

Facebook
LinkedIn
Twitter

Udruženje ilmijje Islamske zajednice u BiH je u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH organiziralo seminar o temi „Nasilni ekstremizam u muslimanskoj tradiciji i savremenosti: izazovi i odgovornosti“. Četverodnevni seminar u periodu od 07. do 10. septembra održan je u prelijepom ambijentu Tarčin Forest Resort-a i predstavlja nastavak saradnje Udruženja ilmijje sa Misijom OSCE-a u BiH, a sve u cilju permanentnog obrazovanja imama. Predavači na seminaru su bili prof. dr. Ahmet Alibašić i prof. Muhamed Jusić, dok su učesnici bili imami Medžlisa islamske zajednice Sarajevo.

Na otvaranju seminara prisutnima se obratio predsjednik Udruženja ilmijje Nesib-ef. Hadžić, koji je u svom obraćanju prisutnim akcentirao važnost problematike koju seminar tretira, kao i potrebu za konstatnim obrazovanjem imama. Ispred Misije OSCE-a u BiH obratila se voditeljica Projekta prevencije i borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma gđa. Selma Zeković koja je istakla kako Misija OSCE-a radi sa čitavom društvenom zajednicom, od nevladinih organizacija i sigurnosnih agencija do obrazovnih insitucija i centara za socijalnu zaštitu. Prema riječima gđe. Zeković posebno im je važna i značajna saradnja sa institucijama Islamske zajednice u BiH „jer je to zajednica koja ima važnu ulogu te svoju strategiju i važne aktivnosti kojima OSCE želi pružiti podršku.“

Seminarom je obuhvaćeno nekoliko tematskih cjelina: historijska iskustva muslimana sa nasilnim ekstremizmom; kako prepoznati nasilnu radikalizaciju; zašto se mladi okreću sektama i radikalnim pokretima.  Drugi dan seminara je bio predviđen za radionicu „Razumijevanje pull i push faktora u radikalizaciji“, te teme “Historijska iskustva muslimana sa nasilnim ekstremizmom: savremeno doba / Uspon i pad ISIS-a te „Nasilni ekstremizam u drugim tradicijama“.

Imami su imali priliku da se uključe u aktivnu diskusiju o najnovijim trendovima, izazovima i odgovornostima o nasilnom ekstremizmu i terorizmu u historiji te savremenom okruženju, uz poruku kako je organiziranje ovakvih seminara važno zbog razmjene iskustava i najboljih primjera iz prakse, kao i prilike za profesionalno usavršavanje imama.  

Seminar je organiziran uz striktno poštivanje svih naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i ostalih nadležnih organa u borbi protiv korona virusa (COVID 19).