PREDSJEDNIK UDRUŽENJA ILMIJJE POSJETIO HFZ. DR. DŽEMAILA IBRANOVIĆA

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA ILMIJJE POSJETIO HFZ. DR. DŽEMAILA IBRANOVIĆA

Facebook
LinkedIn
Twitter

Predsjednik Udruženja ilmijje Islamske zajednice u BiH Nesib ef. Hadžić je u srijedu 24. januara 2024. godine, u pratnji izaslanika Odbora Udruženja ilmijje Travnik Semir-ef. Šiljka posjetio dr. hafiza Džemail-ef. Ibranovića, koji se nakon teške operacije oporavlja u kućnom ambijentu.

Predsjednik je ovom prilikom prenio selame članova Glavnog odbora uputivši hafizu Ibranoviću i njegovoj porodici riječi podrške i zaželivši uvaženom hafizu što ranije izlječenje i olakšanje. Hfz. dr. Ibranović se zahvalio predsjedniku Hadžiću na posjeti i brizi.

Hfz. dr. Džemail Ibranović  je rođen  22. oktobra 1966. godine u selu Kazagići, općina Kiseljak. Nakon osnovne škole, upisuje Gazi Husrev-begovu medresu. U JNA provodi 1985./86.  da bi nakon odsluženja vojnog roka upisao Islamski teološki fakultet 1986., gdje će i diplomirati u septembru 1991. Krajem 1991. izlazi pred komisiju Rijaseta za hifz te s hafiskom dovom u Carevoj džamiji 11. januara 1992. stiče zvanje hafiza. Oba zvanja stiče u toku rada u džematu Alihodže-Brajići u Biloj kod Travnika.

U toku rata bio  je aktivni učesnik odbrane BiH. Ranjavan i demobilisan sa činom kapetana. Sa ponovnim otvaranjem Elči Ibrahim-pašine medrese uključuje se, od septembra 1994. do 2000. godine na predmetu Kiraet. Od juna 1995. prihvatio je  mjesto imama u Sulejmaniji džamiji i na toj funkciji se i sada nalazi.

Nakon rata upisao je postdiplomski studij koji okončava s odbranom magistarskog rada, a već sljedećeg proljeća upisuje doktorsku tezu o temi “Nakšibendijsko-halidijski tarikat i njegov utjecaj u Bosni” čija je odbrana uslijedila 2. jula 2008. godine. Rad je odbranjen pred Komisijom koju su činili: prof. dr. Enes Karić, predsjednik, prof. dr. Adnan Silajdžić, član, prof. dr. Ismet Bušatlić, član, i prof. dr. Rešid Hafizović, mentor i član. Ovim činom, mr. hafiz Džemail Ibranović dobio je zvanje doktora islamskih nauka u oblasti tesavvufa.

Oženjen je i ima petero djece.