O VIŠEGRADSKOJ REZOLUCIJI 1941. GODINE

Autor(i)

  • Hikmet Karčić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i92.1989

Ključne riječi:

Muslimanske rezolucije, Drugi svjetski rat, Bošnjaci, Višegrad, Višegradska rezolucija

Sažetak

UDK: 94.(497.6 Visegrad)"1939/1945"
         341.485(497.6=163.43)"1939/1945"

Iskustvo Bošnjaka tokom Drugog svjetskog rata, unatoč svim dosadašnjim istraživanjima, i dalje je nedovoljno poznato. U posljednjim godinama pojavila se teza da je, pored onih poznatih Muslimanskih rezolucija, postojala i Višegradska rezolucija. Jedan od bitnih nedostataka dosadašnjeg istraživanja jeste da su se ti radovi bazirali na sekundarnoj literaturi, a ne na izvornoj građi. Takav slučaj je i sa pitanjem postojanja Višegradske rezolucije. Autor u ovom radu ukratko govori o okolnostima koje su prethodile usvajanju Višegradske rezolucije, a potom donosi i njen integralni tekst.

Downloads

Objavljeno

24-02-2023

How to Cite

Karčić, H. (2023). O VIŠEGRADSKOJ REZOLUCIJI 1941. GODINE. Novi Muallim, 23(92), 90–100. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i92.1989