Sekuritizacija islama i muslimana

Autor(i)

  • Hikmet Karčić Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v25i97.2078

Ključne riječi:

sekuritizacija muslimana, islamofobija, stigmatizacija i marginalizacija, sloboda vjeroispovijesti, ekstremizam, terorizam

Sažetak

UDK: 28:351.78(=163.4*3)

Ovaj rad istražuje sekuritizaciju islama i muslimana kao složen i višedimenzionalan globalni fenomen, koji je posebno došao do izražaja nakon događaja 11. septembra 2001. godine. Sekuritizacija, proces pretvaranja društvenih pitanja u sigurnosna, rezultirala je u značajnoj promjeni percepcije islama i muslimana, prikazujući ih kao glavne sigurnosne prijetnje. Fenomen se manifestira različito u različitim regijama, uključujući stroge zakone poput Zakona o patriotizmu u SAD-u, ugnjetavanja muslimana Ujgura u Kini i državnu kontrolu islamskih praksi u Rusiji. Ovaj rad analizira duboke posljedice sekuritizacije, uključujući stigmatizaciju i marginalizaciju muslimanskih zajednica, promjene u međunarodnim odnosima i domaćim politikama te izazove postavljene slobodi vjeroispovijesti i demokratskim načelima. Istovremeno, rad iznosi kritičke perspektive koje zagovaraju nijansiran pristup u razumijevanju islama i muslimanskih društava te naglašava važnost rješavanja korijenskih uzroka radi efikasnije borbe protiv radikalizacije. Autor se zalaže za uravnotežen pristup koji promoviše dijalog, inkluzivne politike i međunarodnu suradnju, ističući značaj pluralizma i tolerancije u razbijanju narativa sekuritizacije.

Downloads

Objavljeno

30-05-2024

How to Cite

Karčić, H. (2024). Sekuritizacija islama i muslimana. Novi Muallim, 25(97), 68–71. https://doi.org/10.26340/muallim.v25i97.2078

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>