Mektepska pouka - temelj duhovnog identiteta

Autor(i)

  • Enes Karić Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v24i96.2054

Ključne riječi:

mekteb, islam, Kur'ān, arapski jezik, pismenost, kultura, pisci, književnost

Sažetak

UDK: 37.014:28

Esej se bavi mektebom kao najraširenijim oblikom početne škole ili 'predškole'  u tradicionalnim zemljama islama ili najprihvaćenijom formom 'učilišta' za malodobnu djecu, najčešće od pete do desete godine, ali nekada i kasnije. Autor objašnjava značenje riječi mekteb, ulogu vjere islama i knjige Kur'āna u toj školi, objašnjava ulogu pisanja i sricanja slova i riječi Kur'āna u kurikulumu mekteba, k tome, bavi se fleksibilnošću mekteba koja je vidljiva diljem mnogih geografskih područja i kulturalnih zona. Poseban odjeljak ovog eseja bavi se mektebima u Bosni i Hercegovini kroz literaturu i, šire uzevši, književnost. Leksikoni pisaca, poznatih ličnosti i uleme vrlo su značajni izvori o polaznicima mekteba. Iz  te građe jasno se vidi višestoljetna važnost mekteba u Bosni i Hercegovini, s jedne, kao i vitalnost islamske kulture, s druge strane.

Downloads

Objavljeno

23-02-2024

How to Cite

Karić, E. (2024). Mektepska pouka - temelj duhovnog identiteta. Novi Muallim, 24(96), 3–7. https://doi.org/10.26340/muallim.v24i96.2054

Broj časopisa

Rubrika

PUTOKAZI