ZADAĆA ISLAMSKIH NAUKA DANAS

Autor(i)

  • Enes Karić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v18i71.1600

Ključne riječi:

islamske nauke, vrijednosti, mir, svetost, moral, vjera i vjerska spoznaja, savremenost, moderne egzaktne nauke

Sažetak

UDK 001.891:28
          28-1

U ovom eseju autor oslovljava pitanje nužnosti impregniranja vrijednosti mira, svetosti, morala, vjerskoga znanja i vjerske spoznaje u planove i programe islamskih nauka danas. Autor smatra da konflikti i ratovi u tradicionalnim zemljama islama, kao i u mnogim tradicionalnim islamskim i muslimanskim društvima, traže od muslimanskih intelektualaca i ‘ālima da hitno razmotre zadaću/zadaće islamskih nauka danas. U ovom eseju se posebno ističe potreba depolitiziranja, deideologiziranja i desektariziranja programa islamskih nauka danas.

Downloads

Objavljeno

27-07-2022

How to Cite

Karić, E. (2022). ZADAĆA ISLAMSKIH NAUKA DANAS. Novi Muallim, 18(71), 3–6. https://doi.org/10.26340/muallim.v18i71.1600

Broj časopisa

Rubrika

PUTOKAZI