ODGAJATI I OBRAZOVATI – dr. Enes Karić

U kategoriji Novi Muallim Objavio Urednik

Jedna znamenita parabola koju bilježe drevne knjige govori da su se na nekoj debati u prisustvu samog halife sporili filozofi i ulema oko toga šta će pretegnuti u ljudskom biću, …