Održana Skupština Udruženja ilmijje

Održana Skupština Udruženja ilmijje

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sarajevo, 23. april 2013. (MINA) – Treća redovna Skupština Udruženja ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kojom je predsjedavao predsjednik Skupštine Vehid ef. Arnaut, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bugojno, održana je danas u Sarajevu.

Sjednici je prisustvovao reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, predsjednik Udruženja ilmijje Mensur ef. Pašalić, rukovodilac Vjerskoprosvjetne službe Rijaseta dr. Amir Karić, muftija sarajevski Husein ef. Smajić, muftija vojni Ismail ef. Smajlović, dekan Fakulteta islamskih nauka dr. Ismet Bušatlić i drugi gosti.

Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović naglasio je da mu predstavlja čast što se, u svojstvu reisu-l-uleme, prvi put obraća Skupštini Udruženja ilmijje i u svom obraćanju je potencirao značaj imamskog rada i pozicije imama u džematu i strukturi Islamske zajednice. Reisu-l-ulema je kazao: „O časnoj ulozi Ilmijje slušao sam još od malih nogu, od mojih časnih prethodnika, plemenitih imama u mojoj porodici. Pohađajući medresu u Sarajevu, kao i u nastavku mog školovanja, pripremao sam se za ovu časnu imamsku dužnost. Neposredno nakon povratka sa studija preuzeo sam taj emanet u jednom od džemata mog rodnog Gradačca. Zajedno sa svojim kolegama gradačačkim imamima bio sam spreman založiti sve, pa i život, za našu vjeru i našu zemlju.

Kao što znate, riječ „imam“ u Kur'anu susrećemo u nekoliko značenja, kao što su: (ed-delil), oznaka na putu ili putokaz, kako stoji u 79. ajetu sure al-Hidžr, ,,A stanovnici Ejke bili su nevjernici pa smo ih kaznili. Oba su grada pored puta vidljiva“; u značenju (el-qudwah) uzor, predvodnik, kako stoji u 74 ajetu sure al-Furqan: „I koji govore: O naš Gospdaru, u ženama našim i potomstvu našem ti nam radost podari i nas predvodnicima za bogobojazne Ti učini“.

Od samog početka objave, ova riječ označava osobu koja predvodi džemat, zajednicu u namazu. Prema islamskom učenju, imamet je dio vjerovjesničke tradicije. To je pojava koja se gotovo redovno ponavlja od Ibrahima do Muhammeda, a.s. Imamet predstavlja onaj važniji dio vjerovjesničke tradicije, kako to primjećuje Malik bin Nebi.

U svakom od vjerovjesnika kao što su Ibrahim, Musa, Davud, Sulejman, Muhammed, a.s., vidimo kako se vjerovjesnička uloga stapa sa imametom, tako da nam je teško razlučiti kada oni djeluju kao vjerovjesnici a kada kao imami. U ovom slučaju vjerovjesnici nisu samo donositelji radosne vijesti već i odgojitelji naroda kome su poslani. Vidimo ih kao rodočelnike „naroda knjige“ ali i kao „graditelje hrama“ Božijeg, kuće za molitvu i doma u kome obitava duh zajednice.

Kakva je stvarna uloga imama, šta je uloga i narav njegova poslanja narodu, najbolje je oslikao Muhammed, a.s., u poređenju ljudi s leptirima koji, privučeni plamenom lampe, rizikuju da sprže krila, pa ih Poslanik/Imam tjera od nje. Smrću poslanika Muhammeda, a.s., vrata vjerovjesništva su nepovratno zatvorena. Od tada do danas vlada epoha imameta, čime uloga i značaj imama postaje od presudnog značaja u zajednici.

Imajući u vidu da imam prima emanet ili baštinu vjerovjesničke tradicije, ponekad se više naglašava njegova duhovna, a ponekad svjetovna uloga. Jednom prilikom su Poslanika upitali po čemu bi ga se moglo sjećati nakon njegova odlaska s ovog svijeta. On je odgovorio: „ Po Kur'anu časnome, čije riječi će ovjekovječiti njegovo prisustvo u njegovoj zajednici. Imam u zajednici je glasnik vjerovjesnikov koji tumači izvore vjere a u ovodunjalučkim stvarima, on rukovodi zajednicom pomoću Vjerozakona/Šerijata.

No, ova Zajednica nije zajednica imama, ona je Zajednica vjernika, u kojoj svako ima svoju ulogu i zadatak, a najodgovorniji su oni koji najviše znaju“, kazao je, između ostalog, reisu-l-ulema Kavazović.

Podsjećajući da je u različitim društvenim okolnostima Islamska zajednica nosila Emanet i razvijala se, ostvarujući velike rezultate, naglasio je potrebu još snažnijeg prenošenja Emaneta, zavjeta naših očeva i djedova, te dodao: „imam je predvodnik zajednice, on baštini obje dimenzije vjerovjesničke tradicije. To znači da on cijelim bićem služi Allahu, predan je i Njegovoj volji i odredbi. Pobožnost mu odgaja i snaži karakter, razvija svijest o naravi stvari koje ga okružuju i njihovom poretku, izoštrava mu vid i um i čini ga pronicljivim. U jednom hadis-i kudsiju, stoji: „Sine Ademov, nađi vremena za moje ibadete, napunit ću ti prsa bogatstvom i spriječiti siromaštvo. Ako ne postupiš tako, napunit ću ti ruke poslom, a neću spriječiti da osiromašiš.“ Temelj pobožnosti je skrušenost, njen plod čestitost i uzoritost, a njen cilj zadovoljstvo Božijom odredbom. Mihrab je mjesto našeg duhovnog zrijenja i neprestane duhovne borbe. Kao imami, vođe u zajednici, svjesni smo da su naši mihrabi na različitim stranama i da iziskuju različite vještine: duhovne, intelektualne, društvene i političke.“ U drugom dijelu svoga obraćanja, reisu-l-ulema je pojasnio, u kontekstu nadolazećih ustavnih promjena, predstojeće strukturalne i organizacijske promjene koje su pred Islamskom zajednicom i koje treba da osiguraju primjerenu raspodjelu obaveza i odgovornosti.

Usvojeni izvještaji

Nakon obraćanja reisu-l-uleme više od stotinu delegata Skupštine Udruženja ilmijje raspravljalo je o Izvještaju o radu Glavnog odbora i Finansijskom izvještaju za 2012. godinu, te Planu i programu rada za 2013. godinu.

Mensur ef. Pašalić, predsjednik Udruženja ilmijje, obrazlažući aktivnosti u protekloj godini posebno je naglasio obilježavanje stogodišnjice rada Udruženja, sprovođenje izbora za reisu-l-ulemu, te nastojanja u pravcu poboljšanja socijalnog statusa imama, posebno imama koji rade u povratničkim džematima. Također je istakao održavanje sportskih susreta, produkciju filma Imami šehidi i štampanje Monografije Udruženja ilmijje.

Nakon rasprave o Izvještaju o radu, Finansijskom izvještaju za 2012. i Planu rada za 2013. godinu, delegati Skupštine usvojili su navedene izvještaje i Plan rada za 2013. godinu, te podržali odluku Glavnog odbora Udruženja da se za glavnog i odgovornog urednika časopisa Novi Muallim imenuje Senada Tahirović.

U nastavku rada Skupština Udruženja ilmijje je usvojila deklaraciju koju u cijelosti prenosimo:

– Skupština Udruženja ilmijje Islamske zajednice u BiH na svom redovnom godišnjem zasjedanju, održanom 23. aprila 2013. godine u Sarajevu, razmatrajući ukupne prilike u kojima se nalazi naša zemlja, njeni građani i bošnjački narod, a u kojima djeluje više od hiljadu džemata u cijeloj našoj Domovini i bošnjačkoj dijaspori diljem svijeta, a polazeći od povijesnog amaneta Islamske zajednice i velike društvene odgovornosti Udruženja ilmijje i njenih dvije hiljade imama, muallima i vjeroučitelja donosi sljedeću

D E K L A R A C I J U

1. Skupština Udruženja ilmijje IZ-e u BiH pruža punu podršku Reisu-l-ulemi Husein efendiji Kavazoviću, koncepciji misije, vizije i strategije Islamske zajednice, sadržanoj u  njegovom programu rada kao i Platformi za izmjene Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uz afirmiranje uloge nositelja vjerskog autoriteta.

2. Skupština Udruženja ilmijje IZ-e u Bosni i Hercegovini zalaže se za ravnopravnost svih naroda i građana BiH, ali je zabrinuta zbog toga što se odluka Evropskog suda za ljudska prava, umjesto da se njenom implementacijom omogući svim građanima da mogu biti birani, zloupotrebljava, kroz nastojanja da se, suprotno demokratskoj i političko-građanskoj supstanciji i intenciji te sudske odluke, ponovo i dalje jačaju ekskluzivni etnički koncepti i što se na taj način, a zahvaljujući i neprincipijelnom odnosu predstavnika međunarodne zajednice, usporava evropski put Bosne i Hercegovine.

3. Skupština Udruženja ilmijje IZ-e u BiH  izražava duboku zabrinutost političkim prilikama i odnosima u našoj zemlji koji prijete daljim i novim podjelama i dezintegracijskim procesima a za koje odgovornost snose i bošnjački političari u skupštinskoj većini Parlamenta BiH i u Vijeću ministara BiH.

4. Skupština Udruženja ilmijje IZ-e u BiH pruža punu podršku Koaliciji organizacija civilnog društva „Prvi mart“ i osuđuje sve pokušaje da se spriječi njeno građansko i demokratsko djelovanje. Skupština Udruženja ilmijje IZ-e u BiH od svojih članova traži da Koaliciji organizacija civilnog društva „Prvi mart“ u njenim ukupnim nastojanjima pruži podršku sa svim svojim moralnim i materijalnim, organizacijskim, kadrovskim i tehničkim kapacitetima.

5. Od međunarodne zajednice, Visokog predstavnika i EU Udruženje ilmijje IZ-e u BiH očekuje da svojom podrškom Koaliciji „Prvi mart“ jasno potvrdi svoju opredijeljenost za uklanjanje posljedica genocida i etničkog čišćenja u BiH i opredijeljenost za BiH koja na njenom cijelom i cjelovitom  prostoru pripada svim njenim građanima.

6. Udruženje ilmijje IZ-e u BiH stoji na stanovištu da je predstojeći popis stanovništva u BiH od velike važnosti za planiranje ekonomskog, društvenog i političkog razvitka naše zemlje i da će njegovi rezultati predstavljati važnu i referentnu osnovu za ustavne reforme i dalju obnovu multietničkog društva BiH.

7. Udruženje ilmijje IZ-e u BiH se protivi svim pokušajima manipuliranja nacionalnim, etničkim i vjerskim identitetom i osjećanjima građana BiH koji se poduzimaju s različitih strana i na različite načine a sve s ciljem dovođenja u konfuznu situaciju u prvom redu Bošnjaka, kojima je cijelo jedno stoljeće osporavano pravo da se u svom narodnosnom identitetu izjašnjavaju kao Bošnjaci i čije negiranje i svojatanje nije ni do danas prestalo.

8. Udruženje ilmijje IZ-e u BiH posebno oštro negoduje u pogledu mogućnosti korištenja imena musliman kojim bi se, prema zaključcima Vijeća ministara BiH u vezi s predstojećim popisom stanovništva, mogao određivati  etnički odnosno nacionalni identitet. Otvaranje i dopuštanje takve mogućnosti predstavlja ne samo eklatantan oblik manipulacije, nego i nedopustivu zloupotrebu jednog isključivo vjerskog termina kojim se ne može imenovati etnička odnosno nacionalna pripadnost, jer taj termin označava vjersku pripadnost vjeri za čije tumačenje i praktično organizirano i institucionalno izvršavanje i predstavljanje je, prema zakonima BiH, jedino nadležna Islamska zajednica.

9. Udruženje ilmijje IZ-e u BiH od nadležnih organa Islamske zajednice traži da se u pogledu korištenja termina musliman zauzmu za poštivanje zakonskih odredbi o položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH i da se suprotstave zloupotrebi termina musliman.

10. Skupština Udruženja ilmijje IZ-e u BiH poziva sve svoje članove, imame, muallime, vjeroučitelje, muderrise i profesore da podrže slobodno izjašnjavanje građana BiH na predstojećem popisu stanovništva na kojem i Bošnjaci moraju imati mogućnost i pravo da se samosvjesno, povijesno vjerodostojno, ponosno i slobodno, bez pritisaka i manipulacija izjasne u nacionalnom pogledu kao Bošnjaci koji govore bosanskim jezikom. Islam i musliman predstavljaju termine kojima Bošnjaci kao i pripadnici drugih etničkih zajednica mogu  imenovati samo svoju vjersku pripadnost i religijski identitet.