Počeo prvi ciklus stručnih seminara za imame, hatibe i muallime

Počeo prvi ciklus stručnih seminara za imame, hatibe i muallime

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sarajevo, 19. novembar 2013. godine – Prvi ciklus stručnih seminara Udruženja ilmijje za imame, hatibe i muallime pod naslovom „Imami i izazovi poziva“ počeo je sinoćnjim okupljanjem imama, hatiba i muallima u Sarajevu. Seminar je otvorio i pozdravne riječi uputio predsjednik Udruženja ilmijje IZ u BiH Mensur ef. Pašalić.  Prvo predavanje učesnicima seminara održao je hafiz Sulejman Bugari na temu „Da'va i imam: zašto i kako ‘pozivati u vjeru'“.

Prva grupa imama iz različitih muftijstva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak večer, 18. novembra 2013. godine,  okupila se u Centru za lično i profesionalno usavršavanje u Sarajevu gdje se izvode predviđeni edukativni dio sadržaji i gdje je osiguran smještaj i boravak učesnika seminara.

Organizator seminara je Udruženje ilmijje IZ u BiH u saradnji sa Vjerskoprosvjetnom službom Rijaseta, Vakufskom direkcijom i  Centrom za dijalog – Vesatijja i Centrom za lično i profesionalno usavršavanje. Organizatori seminara ističu, da posao imama zahtjeva permanentno stručno usavršavanje i iznalaženje novih oblika misijskog djelovanja kao bi imami bili u mogućnosti adekvatno odgovoriti sve kompleksnijim zahtjevima džemata, dok s druge strane sami imami, obzirom da završavaju različite medrese, nemaju dovoljno mogućnosti da se međusobno upoznaju i druže. Stoga se organizacija adekvatnih seminara koji će ponuditi kvalitetnu edukaciju i mogućnost međusobnog upoznavanja i druženja imama nameće kao nužnost zadovoljenja temeljne funkcije imama i Islamske zajednice. Edukativni sadržaj seminara sastavljen je od teme iz oblasti imamsko-muallimskog rada, s akcentom na javne i medijske nastupe (hutba, vaz, tribine, RTV, elektronski i printani mediji), vakufsku imovinu i promoviranje „srednjeg puta“ te interaktivne radionice. Sastavni dio seminara su rekreativni sadržaji kao i posjete kulturno-historijskim znamenitostima Sarajeva.

– Ciljna grupa seminara su imami koji imaju do 10 godina staža, a koji imaju dekret na neodređeno vrijeme. U različitim ciklusima proporcionalno će biti obuhvaćeni učesnici s područja svih muftiluka u BiH. Planirano je više ciklusa, s tim što će četiri biti realizirana u ovoj, a ostali u narednoj godini, sa po 50-60 učesnika po jednom ciklusu, ističe se u informaciji Udruženja ilmijje.