Održana sjednica Glavnog odbora Uruženja ilmijje

Održana sjednica Glavnog odbora Uruženja ilmijje

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sarajevo, 25. decembar 2014. – Danas je u Sarajevu održana sjednica Glavnog odbora udruženja ilmijje. Sjednici su prisustvovali svi članovi Glavnog odbora, a predsjedavao je predsjednik Mensur ef. Pašalić. Glavni odbor je usvojio informaciju o aktivnostima u četvrtom kvartalu ove godine, među kojima posebno treba istaći učešće i uspjehe reprezentacije Udruženja u malom fudbalu na tradicionalnom bajramskom turniru i na 9. dijamant kupu u Gracu, promociju izdanja Udruženja na području Tuzlanskog muftijstva, štampu i uspješnu distribuciju kalendara za 2015. godinu, slanje imama na hadž i druge humanitarne aktivnosti.

Predsjednik Glavne izborne komisije Udruženja Ešref ef. Alibegović podnio je izvještaj o prvom ciklusu izbora u Udruženju.  Izborna komisija za drugi ciklus izbornog procesa ce na teren uputiti detaljne instrukcije. Nakon toga će biti formirani i verificirani okružni odbori Udruženja.

Na sjednici je razmatran nacrt plana i programa rada Udruženja za 2015. Nacrt plana će biti proslijeđen i okružnim odborima Udruženja na razmatranje i dopune.

Također je prihvaćen prijedlog Odbora Udruženja ilmijje Doboj i MIZ Doboj da Udruženje ilmijje traži od Rijaseta IZ da poduzme aktivnosti na državnom nivou na rješavanju pitanja tzv. “srazmjerne penzije”, jer se po toj formuli penzionisanim imamima u entitetu RS isplaćuju za oko 50% niže penzije, a samim time penzionisani imami i njihove porodice su egzistencijalno ugroženi i dovedeni u neravnopravan položaj.