Održana sjednica Glavnog odbora

Održana sjednica Glavnog odbora

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sarajevo, 5. april.  Glavni odbor Udruženja ilmijje Islamske zajednice u BiH održao je redovnu 16. redovnu sjednicu. Na sjednici su usvojeni Finansijski i Izvještaj o radu Glavnog odbora Udruženja za 2017. godinu te Plan i program rada za 2018. godinu. Pored toga aktuelizirana su statusna pitanja aktivnih i penzioniranih imama, te aktivnosti koje Udruženje ilmijje poduzima u vezi s tim.

Glavni odbor je usvojio informaciju i operativni plan sa jučer održane sjednice Odbora za sport u vezi sa održavanjem XX sportskih i kulturno-edukativnih susreta imama u Sarajevu.