Predsjednik Udruženja posjetio Vakufsku direkciju

Predsjednik Udruženja posjetio Vakufsku direkciju

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sarajevo, 5. novembar. Predsjednik Udruženja ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Nesib ef. Hadžić i sekretar Glavnog odbora Udruženja Sadžid ef. Ramić posjetili su Vakufsku direkciju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nesib ef. Hadžić je direktora Direkcije dr. Senaid ef. Zajimovića upoznao sa djelovanjem i trenutnim aktivnostima Udruženja. Obostrano je iskazana volja za unapređenje saradnje na projektima i aktivnostima, koje za cilj imaju poboljšanje i unaprjeđenje rada Udruženja i njegovih članova.