110 GODINA OD IZLASKA PRVOG BROJA MUALLIMA I 20 GODINA KONTINUIRANOG IZLAŽENJA U NOVOM SERIJALU

110 GODINA OD IZLASKA PRVOG BROJA MUALLIMA I 20 GODINA KONTINUIRANOG IZLAŽENJA U NOVOM SERIJALU

Facebook
LinkedIn
Twitter

Prvog muharrema 1421. hidžretske godine ili 6. aprila 2000. godine izašao je prvi broj Časopisa za odgoj i obrazovanje Novi MUALLIM. Bio je to početak nove etape u izlaženju časopisa, koja je, hvala Bogu, najduža i traje i danas. Izdavač Muallima je Udruženje ilmijje Islamske zajednice u BiH, čiji je jedan od primarnih programskih zadataka permanentna edukacija. Ovom prilikom treba posebno istaknuti nesebičan angažman na ponovnom pokretanju čaopisa rahmetli Muharem-ef. Hasanbegovića, tadašnjeg predsjednika Udruženja ilmijje.

NOVI MUALLIM će, naslanjajući se na tradiciju svoga imena, tretirati pitanja odgoja i obrazovanja u islamskom učenju, u islamskoj tradiciji i suvremenosti, u Islamskoj zajednici, u Bosni i Hercegovini, u suvremenom svijetu. Značaj NOVOG MUALLIMA za naš odgoj i obrazovanje presudno će ovisiti o tome koliko će na njegovim stranicama rečena pitanja biti razmatrana s pažljivim obzirom na sljedeć okolnosti u kojima se nalazi Islamska zajednica, s jedne strane, i bosanskohercegovaèko društvo, s druge strane: promijenjene političke i ekonomske uvjete društvenog života u BiH; promijenjen političko-pravni položaj vjerskih zajednica, pa tako i Islamske zajednice u BiH; narasle potrebe Islamske zajednice na području prosvjetnog djelovanja (šest srednjih vjerskih škola, dvije islamske pedagoške akademije i Fakultet islamskih nauka, vjeronauka u školama); slobodniji pristup medijima; izazove koje donosi pluralizam, tžišna ekonomija, tranzicija, evropske i zapadne integracije i djelovanje različitih islamskih vjerskih strujanja među muslimanima u BiH, napisao je u uvodniku prvog broja Dževad Hodžić, prvi urednik.

Poslije Dževada Hodžića uredničku dužnost obavljaju Meho Šljivo, Senada Tahirović i Mevludin Dizdarević, aktuelni urednik. U svom dvadesetogodišnjem izlaženju Novi MUALLIM je znatno doprinio razvoju pedagoške misli kod nas. Novi MUALLIM je kao takav referentni časopis, prepoznat i u međunarodnim bibiotečkim bazama.

Podsjetimo se, Muallim je osnovan 1910. godine u Sarajevu. Njegov osnivač bilo je Muallimsko-imamsko udruženje. Od 1910. do 2000. godine u 12 godišta s prekidima su izašla 104 broja, a od 2000. odine do danas izašlo je 79 brojeva. 

Naslanjajući se na tradiciju svoga imena i misije u dotadašnjem periodu Muallim je 2000. godine definiran kao časopis za odgoj i obrazovanje. Zanimljivo je kako je došlo da u svom imenu ima pridjev novi. Prilikom registracije časopisa 2000. godine sekretaru Redakcije skrenuta je pažnja da, u skladu sa bibliotečkim standardima, Muallim  ako je u formi časopisa ne može nastaviti izlaženje islamske revije pod istim nazivom, koju je od 1990. do 1998. godine izdavala Ilmijja BiH. Kako su bili ispunjeni svi drugi uvjeti za registraciju tom prilikom je nazivu časopisa dodat pridjev novi.

Povodom ovih vrijednih jubileja – 110 godina od izlaska prvog broja i 20 godina kontinuiranog izlaženja u novom serijalu, Udruženje ilmijje i uredništvo časopisa početkom aprila ove godine planirali su održavanje okruglog stola i drugih prigodnih programa. Imajući u vidu vanredne okolnosti kod nas i u svijetu, ovaj skup se odgađa do sticanja uvjeta za njegovo održavanje.

Amir Zimić