PRIJEM ZA DR. ADISA SULTANOVIĆA, NOVOG DOKTORA ISLAMSKIH NAUKA IZ OBLASTI ISLAMSKE CIVILIZACIJE

PRIJEM ZA DR. ADISA SULTANOVIĆA, NOVOG DOKTORA ISLAMSKIH NAUKA IZ OBLASTI ISLAMSKE CIVILIZACIJE

Facebook
LinkedIn
Twitter

Dana 19.01.2021. godine mr. Adis Sultanović odbranio je na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu doktorski rad o temi: „Društveni položaj i djelovanje imama u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1971. godine“ pred Komisijom u sastavu: doc. dr. Asim Zubčević, predsjednik, doc. dr. Senad Ćeman, član i prof. dr. Ahmet Alibašić, mentor i član.

Tim povodom, u četvrtak 18. februara 2021. godine u prostorijama Udruženja ilmijje upriličen je prijem za dr. Adisa Sultanovića, a pored predsjednika Udruženja ilmijje Nesib ef. Hadžića, prijemu je prisustvovao i potpredsjednik Skupštine Udruženja ilmijje Rahman ef. Skejić. Predsjednik Hadžić je u ime Udruženja ilmijje čestitao dr. Adis-ef. Sultanoviću, koji je imam, hatib i muallim u džematu Teftedarin Do, MIZ Sarajevo, izrazivši nadu da će njegovo istraživanje biti od koristi svima, pogotovo Islamskoj zajednici u BiH te Udruženju ilmijje.

Predsjednik Hadžić je poručio kako je jedan od osnovnih statutarnih zadataka Udruženja ilmijje upravo stalna briga o socijalnim i statusnim pitanjima imama, odnosno članova Udruženja ilmijje, njihovim porodicama, porodicama i djeci imama šehida i penzionisanim imamima, a čega se značajno dotiče i dr. Sultanović u svome doktoratu. On se u svome radu posebno osvrće na odnos socijalističkih vlasti prema IZ u BiH, ali tretira i pitanja poput socijalnog položaja imama, njihovog obrazovanja, statusa i društvenog angažmana u periodu od 1945. do 1971. godine.

Dr. Sultanović, koji je bio član Glavnog odbora Udruženja ilmijje u prošlom sazivu, zahvalio se na prijemu, a razgovaralo se i o mogućim budućim zajedničkim projektima.