UDRUŽENJE ILMIJJE I MISIJA OSCE-a ODRŽALI TREĆI CIKLUS EDUKACIJE ZA IMAME: RAZUMJEVANJE MEDIJA I MEDIJSKOG UTJECAJA NA ŽIVOT LJUDI U DIGITALNOM SVIJETU

UDRUŽENJE ILMIJJE I MISIJA OSCE-a ODRŽALI TREĆI CIKLUS EDUKACIJE ZA IMAME: RAZUMJEVANJE MEDIJA I MEDIJSKOG UTJECAJA NA ŽIVOT LJUDI U DIGITALNOM SVIJETU

Facebook
LinkedIn
Twitter

U srijedu 10. novembra 2021. godine okončan je treći ciklus edukacije za bh. imame na temu „Razumjevanje medija i medijskog utjecaja na život ljudi u digitalnom svijetu“, koji već tradicionalno realizuje Udruženje ilmijje IZ u BiH u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH.

Treći ciklus edukacije je prošlo 62 imama sa područja svih bh. muftijstava, što sa učesnicima prethodna dva ciklusa daje brojku od 180 imama koji su se upoznali sa osnovama medijske i informacijske pismenosti te specifičnim procesom koji se naziva digitalna transformacija društva.

Edukacija je organizovana u vidu jednodnevnog seminara u prostorijama hotela IBIS STYLES u Sarajevu, koji je održan u četiri termina, i to 20. oktobra za imame koje su delegirali Muftijstvo travničko i Muftijstvo zeničko, 27. oktobra za imame sa područja Muftijstva mostarskog, Muftijstva vojnog i Muftijstva banjalučkog, 03. novembra za imame Muftijstva tuzlanskog i Muftijstva goraždanskog te 10. novembra za imame Muftijstva bihaćkog i Muftijstva sarajevskog.

Predavači na seminaru su bili prof. dr. Emir Vajzović, rukovodilac Instituta za društvena istraživanja pri Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu te ambasador BiH u Kraljevini Saudijskoj Arabiji prof. Muhamed Jusić.

Seminari su bili visoko interaktivni, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava. Najveći dio bio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima. Tokom seminara posebna pažnja bila je posvećena razumjevanju medijske i informacijske pismenosti; informacijskom izobilju i informacijskom neredu; društvenoj ulozi medija i medijskom oblikovanju poruka; korisničkoj interakciji s medijima; algoritmima i umjetnoj inteligenciji; digitalnom odrastanju i digitalnom jazu; algoritamskoj demokratiji; ulozi i odgovornosti lidera u zajednicama; javnim ličnostima i privatnosti te javnim ličnostima u medijima.

Udruženje ilmijje i Misija OSCE-a su se pobrinuli da se na održanim seminarima ispoštuju sve epidemiološke mjere u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19 i umanjivanja potencijalnog rizika od izlaganja virusu uzročniku bolesti kroz postupak praćenja (screening) te postupak antigenskog testiranja. Seminarima su rukovodili gđa. Selma Zeković, gđa. Anera Kečević i gđa. Jasna Hodžić ispred Misije OSCE-a u BiH te Edin Spahić ispred Udruženja ilmijje.

Prema ocjenama učesnika trećeg ciklusa edukacije, seminar je bio jako zanimljiv i koristan za razumjevanje osnovnih koncepata vezanih za razumjevanje medija i medijskih uticaja na život ljudi u digitalnom svijetu.